Onderzoek hiërarchie en betrokkenheid familiebedrijven

Meeste vriendjespolitiek bij niet-familiebedrijven

Werknemers voelen zich minder goed vertegenwoordigd door management.

Medewerkers van familiebedrijven ervaren veel minder vaak de gevolgen van vriendjespolitiek (47 procent) dan zij die bij niet-familiebedrijven werken (63 procent). Dit blijkt uit onderzoek van familiebedrijvenplatform Fambizz onder een groep van 1.010 managers en 1.047 werknemers van zowel familie- als niet-familiebedrijven. Daarnaast lijken medewerkers van een familiebedrijf zich goed vertegenwoordigd te voelen door het management, zo zegt slechts een derde liever meer inspraak te willen in de bedrijfsvoering en omschrijft 80 procent van hen het management als ‘goed benaderbaar’.

Belangrijkste onderzoeksresultaten

figuur-01-meer-inspraak

Uit ons onderzoek blijkt dat 33 procent van de werknemers die bij een familiebedrijf werken meer inspraak zou willen betreft de bedrijfsvoering van hun organisatie. Bij niet-familiebedrijven is dit percentage zelfs 38 procent. Opvallend is geen enkele werknemer bij een familiebedrijf van boven de zestig jaar behoefte heeft aan meer inspraak. De verdere verdeling tussen werknemers bij familiebedrijven en niet-familiebedrijven, verspreid over leeftijdscategorieën vind je hiernaast.

figuur-02-meer-inspraak

In verhouding met andere regio’s zijn het vooral werknemers uit Oost-Nederland die meer regie willen in de bedrijfsvoering van hun organisatie. Bij familiebedrijven aldaar is dit percentage 42 procent tegenover een landelijk gemiddelde van38 procent. Bij niet-familiebedrijven is dit 44 procent tegenover een landelijk gemiddelde van 38 procent.

figuur-03-benaderbaar

Is je baas goed aanspreekbaar? Maar liefst 80 procent van de werknemers die bij een familiebedrijf werken, vindt van wel. Voor medewerkers binnen een niet-familiebedrijf geldt dit in 63 procent van de gevallen. De verdere verdeling tussen werknemers bij familiebedrijven en niet-familiebedrijven, verspreid over verschillende leeftijdscategorieën bekijk je hiernaast.

figuur-04-toekomst

Hoe goed is werkend Nederland op de hoogte van de toekomstplannen van haar organisatie? Met name personeel van boven de zestig dat bij een niet-familiebedrijf werkt, geeft aan te weten waar het bedrijf over vijf jaar wilt staan. Maar liefst 70 procent, terwijl dit maar voor de helft van de medewerkers uit dezelfde leeftijdsgroep geldt die bij een familiebedrijf werken.

figuur-05-vriendjespolitiek

Is er in je organisatie weleens sprake van vriendjespolitiek? 47 procent van de ondervraagde werknemers die bij een familiebedrijf in dienst zijn, ervaart dit tegenover 63 procent van personeel dat bij een niet-familiebedrijf werkt. Vooral mensen die bij een niet-familiebedrijf in het westen en het zuiden van het land werken, ervaren vriendjespolitiek op het werk. De complete verdeling tussen werknemers bij familiebedrijven en niet-familiebedrijven, verspreid over verschillende regio’s staan hiernaast.