Onmisbaarheid ondernemer achilleshiel familiebedrijf

Rhenen – Veel familiebedrijven zijn kwetsbaar door de onmisbaarheid van de ondernemer zelf. Valt deze weg, dan ontstaat er een groot probleem. Bedrijven hebben hier gelukkig steeds meer oog voor.

Familiebedrijven zijn om veel redenen sterker dan niet-familiebedrijven, bijvoorbeeld door de hogere liquiditeit die zij doorgaans hebben en het volgen van een strategische langetermijnvisie. De achilleshiel schuilt echter vaak in de ondernemer zelf. Bij het wegvallen van deze ondernemer, bijvoorbeeld door overlijden, komt de onmisbaarheid van deze persoon extra duidelijk aan het licht. Soms met fatale gevolgen voor de voortzetting van het bedrijf.

Meer aandacht door vergrijzing
Veel ondernemers zijn zich wel degelijk bewust van het risico dat het onverwacht wegvallen van de bedrijfsleiding met zich meebrengt voor het familiebedrijf. In ondernemersnetwerken neemt de aandacht voor dit onderwerp toe, waarbij de oplopende gemiddelde leeftijd van ondernemers als gevolg van de vergrijzing een belangrijke factor is. De Ondernemers Vereniging Neder-Betuwe (OVNB) liet zich bijvoorbeeld deze week voorlichten door John van der Veer en zijn bedrijf 2continue over het beperken van de vervelende gevolgen bij het onverwacht wegvallen.

Onderwerp op de agenda
In de visie van Van der Veer zou iedere ondernemer in het midden- en kleinbedrijf, waar veel familiebedrijven onder vallen, stappen moeten nemen om het voortbestaan van het bedrijf veilig te stellen. Leden van de ONVB werden daarom tijdens een voorlichtingsavond nog eens extra op het hart gedrukt hier aandacht aan te besteden en kregen bovendien uitleg over de mogelijke oplossingen om de problematiek ter hand te nemen. Met een positief effect: veel leden van de ondernemersvereniging lieten weten zich te herkennen in het hen geschetste risicoprofiel en dat het onderwerp nu ook bij hen dikgedrukt in de bedrijfsagenda staat.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief