“Ook huwelijkse voorwaarden en testamenten hebben onderhoud nodig”

Tim Backx en Marjolein Hees zijn beiden advocaat en partner bij Banning Advocaten (‘s-Hertogenbosch en Amsterdam). Zij houden zich dagelijks bezig met het familie- en erfrecht. Wat Backx en Hees betreft, verdient estate planning meer aandacht, gezien de toenemende wijzigingen in de persoonlijke levenssfeer. Zo kunnen geschillen na het overlijden worden voorkomen. En sluiten de wensen van de overledene beter aan bij de actuele persoonlijke situatie.

Backx is gespecialiseerd in het familierecht, met een focus op het huwelijksvermogensrecht. Hees richt zich volledig op het erfrecht. Beiden houden zich in dat kader bezig met estate planning. Denk hierbij aan het opstellen en wijzigen van huwelijkse voorwaarden, testamenten en schenkingsakten. Maar ook aan het opzetten en oprichten van een Stichting Administratiekantoor of een familiefonds. Op het punt van estate planning sluiten de specialismen van Backx en Hees zeer goed op elkaar aan. Zij werken dan ook geregeld samen.

Voorkomen waar mogelijk, oplossen waar nodig

Backx en Hees leggen in hun dagelijkse werkzaamheden steeds meer de focus op estate planning. Een gedegen adviestraject vooraf kan juist veel problemen achteraf voorkomen. “Natuurlijk zijn we heel waardevol op het moment dat er problemen zijn. Het oplossen van problemen is nu eenmaal onze core business. Maar juist met al onze kennis uit de praktijk, weten wij bij uitstek wat de valkuilen zijn. En waar een cliënt op bedacht moet zijn. Zo kunnen wij als geen ander gerichte oplossingen aanreiken, om deze valkuilen te omzeilen.” Backx en Hees zien in zowel het familie- als het erfrecht in toenemende mate bewustwording rondom het belang van gedegen advies vooraf.  “Op dat terrein is nog wel veel winst te behalen”, erkent Backx. Hees: “Voorkomen is immers beter dan genezen.”

Periodieke keuring

Het leven van vandaag de dag is continu in beweging en wijzigingen in de persoonlijke levenssfeer zijn frequenter aan de orde dan voorheen. “Life altering moments”, zegt Hees, “moeten een reden vormen om de huwelijkse voorwaarden en het testament onder de loep te nemen. Past dit nog wel bij mijn huidige situatie en wensen?”

Backx beaamt dit. “Bijvoorbeeld wanneer er een kind is geboren, wanneer een bedrijf wordt verkocht, wanneer je emigreert of wanneer je gaat scheiden.” “En samenwonen of hertrouwen”, vult Hees aan. “Neem nu het in toenemende mate bestaan van samengestelde gezinnen. Het niet of niet goed regelen van de gevolgen van een overlijden in die gezinssituaties kan al snel leiden tot de nodige erfrechtelijke problemen, met vaak schrijnende gevolgen. Je kunt er nu eenmaal niet van uitgaan dat het allemaal wel goedkomt, want wij zien elke dag dat het ontzettend mis kan gaan.” Backx:“Veel van ons denken misschien dat dit een ‘ver-van-mijn-bed-show’ is en ‘dat regel ik later wel een keer’. Maar later kan uiteindelijk te laat blijken. Neem nu het coronavirus of een noodlottig ongeval.”

Huwelijkse voorwaarden en testament

Backx en Hees dringen er daarom op aan om geregeld naar de huwelijkse voorwaarden en het testament te laten kijken. Van belang is om bij elke relevante verandering aan de bel te trekken. Op die manier zorg je ervoor dat het hybride documenten blijven, die aansluiten bij jouw actuele wensen en situatie. Backx: “Je wilt gewoon voorkomen dat er na je overlijden opeens dertig jaar oude papieren uit de kast worden getrokken. Documenten die niet meer relevant of up-to-date zijn en daardoor tot discussies leiden en procedures tussen jouw naasten uitlokken.”

Hees bevestigt dit: “Zie het gewoon als een APK. Ook huwelijkse voorwaarden en testamenten hebben zo hun onderhoudswerkzaamheden nodig. Ons advies luidt: kijk er met enige regelmaat naar, met behulp van een gespecialiseerde advocaat.”

Ontzorgen

Hees: “Het oplossen van problemen is één, maar waar mogelijk voorkomen wij ze liever. Ontzorgen nu, voor later, dát is onze doelstelling. Dat doen wij ook door er voor te zorgen dat de client één vast aanspreekpunt heeft, intern en extern. Wij houden daarbij de regie in handen.”

Backx: “Wij doen dat overigens ook in bredere zin dan alleen op het gebied van het familie- en erfrecht. Als een cliënt mij zou bellen met een arbeidsgeschil, schakel ik hem of haar direct door naar mijn collega, die een specialist is op dat gebied.” Banning heeft namelijk tientallen advocaten in huis, met allemaal hun eigen specialismen.

“Wij bieden begeleiding op het terrein van het arbeidsrecht, het ondernemingsrecht, fusies en overnames, herstructureringen, privacy, vastgoed, contractrecht, intellectueel eigendom… Noem maar op: we hebben alle facetten in huis”, aldus Backx. “Op die rechtsgebieden staan wij zowel particulieren als ondernemingen bij, waaronder ook regelmatig familiebedrijven en DGA’s.”  Banning kan zich met recht een full-service kantoor noemen.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief