Overdracht familiebedrijf duurder door voorstel wetswijziging Wiebes

 In Bedrijfsoverdracht

De overdracht van familiebedrijven aan de volgende generatie kan flink duurder worden als een voorstel voor wetswijziging door staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wordt goedgekeurd. Het gaat om familievennootschappen die niet volledig eigenaar zijn van de bedrijven waarin zij ondernemen. Bij schenking of vererving zouden de nieuwe eigenaren daardoor veel meer belasting gaan betalen.

De staatssecretaris wil in voorkomende gevallen ondernemersvermogen in deze bedrijven uitsluiten van belastingvrijstelling. Dit meldt het Financieele Dagblad. Als de schenker of erflater voor minder dan 5 procent eigenaar is van een bedrijf waarmee de familievennootschap verbonden is, geldt voor dit indirecte belang geen vrijstelling.

Het wetsvoorstel zorgt voor een aanpassing van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De BOR regelt dat wie een onderneming erft of geschonken krijgt en het bedrijf voortzet, minder of geen belasting betaalt.

De wetswijziging heeft tot beroering geleid onder fiscalisten. Belangenorganisatie FBNed (Familiebedrijf Nederland) waarschuwt de Tweede Kamer dat geld dat naar belastingen gaat niet langer kan worden gebruikt om te ondernemen. Het wetsvoorstel raakt vooral grotere families en complexere familiebedrijven.

Hans Bom en Maarten Merkus van belastingadviesorganisatie Meijburg & Co geven als voorbeeld een familiebedrijf met tien aandeelhouders. Als dit bedrijf voor 49 procent deelneemt in een joint venture, komt dit belang bij overdracht naar de volgende generatie niet in aanmerking voor de BOR, omdat elke aandeelhouder voor slechts 4,9 procent eigenaar is van de joint venture. Ondanks het feit dat het hier om ondernemingsvermogen gaat, zal de belastingheffing uitkomen op 40 procent, aldus de adviseurs, in plaats van 3,4 procent die zou gelden bij toepassing van de BOR.

Rolf Metz, directeur van Écart Invest, baalt van het voorstel. “Het is jammer dat deze wet wordt veranderd. Continuïteit is een belangrijke factor in het mkb. Het is een van de onderscheidende factoren van het mkb ten opzichte van het grootbedrijf. Voor investeerders is dit een kans om actiever te worden in de financiering van overdracht. Nu het fiscale voordeel wordt ingeperkt, zou de overheid kunnen overwegen om bestaande garantieregelingen open te stellen voor financiering van overdracht.”

Recommended Posts