Overheid investeert in MKB

De overheid investeert in innovatie en werkgelegenheid, onder andere door een hervorming van het belastingsysteem. Zo blijkt uit de troonrede van vandaag.

Om de innovatiekracht van Nederland te versterken, stelt de regering een ‘toekomstfonds’ in voor kredietverlening aan innovatieve mkb’ers. De rendementen van het fonds worden beschikbaar gesteld voor onderzoek naar innovatie.

Stimuleren werkgelegenheid
Niet alleen op het gebied van innovatie stimuleert de overheid het Nederlandse bedrijfsleven; ook werkt de regering aan een herziening van het huidige belastingstelsel. Door het belastingsysteem te vereenvoudigen en door de lasten op arbeid te verlagen, wordt het aantrekkelijker voor werkgevers om personeel aan te nemen. De regering verwacht dat de werkgelegenheid een flinke stimulans krijgt door deze aanpassing. Vooral voor ondernemers in het mkb wordt het door deze regeling een stuk aantrekkelijker om nieuwe werknemers aan te nemen.

Versoepeling wet- en regelgeving
Een ander voornemen om de economie te stimuleren, is het vereenvoudigen van de wet- en regelgeving. De regering wil dit bereiken door regels en wetgeving die particulieren en ondernemers in de weg zitten, aan te pakken. Zo neemt de regering in het nieuwe parlementaire jaar een besluit over de Omgevingswet. Deze wet versnelt procedures rond de bouw van woningen, kantoren en infrastructuur.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief