Overname familiebedrijf makkelijker dan niet-familiebedrijf

 In Geen categorie

Nieuwegein – Familiebedrijven in de metaalsector ondervinden minder problemen bij overnames dan familiebedrijven in andere sectoren. Financiering en vertrouwen zijn de belangrijkste factoren waardoor familiebedrijven makkelijker zijn over te nemen.

Opvolgers in familiebedrijven kampen met minder problemen bij overname doordat ze vaak een groot eigen vermogen hebben en het vertrouwen er vaak groot is. “Doordat de opvolger binnen familiebedrijven vaak uit de familie komt, is het makkelijker en sneller om als familiebedrijf financiering te vinden dan als niet-familiebedrijf”, zegt Foort Jan Wisse , leidinggevend adviseur bij Metaalunie Bedrijfsoverdrachten, tegen Fambizz. “Familiebedrijven hebben vaak een groot eigen vermogen en daarnaast blijft het bedrijf vaak in de familie, waardoor de opvolger voldoende te vertrouwen is. Hierdoor verloopt het opvolgingsproces vaak makkelijker.” Volgens Wisse is de vorige eigenaar bij een familiebedrijf eerder bereid een deel van zijn kapitaal in het bedrijf te laten zitten, doordat het meestal om een vertrouwd familielid gaat.

Metaalsector
Net als in andere sectoren kampen ook bedrijven in de metaalsector met overname- en opvolgingsproblemen door de vergrijzing. Het overgrote deel van de 15.000 tot 20.000 metaalbedrijven die Nederland rijk is, is volgens Wisse een familiebedrijf. De kleine bedrijven in de metaalsector hebben het volgens hem vaak moeilijk: “Zij kampen veelvuldig met overname- en opvolgingsproblemen. Maar wanneer we het vergelijken met de detailhandel, valt het in de metaalsector nog reuze mee.” Met name kleine winkeltjes in de stad verdwijnen volgens Wisse veel sneller dan kleine metaalbedrijven met slechts enkele werknemers.

Onzekere toekomst
Het vinden van een opvolger is volgens Wisse niet het grootste probleem waar metaalbedrijven tegenaan lopen. De grootste problemen ontstaan doordat het lastig is om een financiering te krijgen bij de bank, maar ook de onzekere toekomst vormt een belangrijk element. Dit kan met name voor kleine bedrijven in de metaalindustrie het einde betekenen. “Als de eigenaar wegvalt, betekent dit in veel gevallen het einde van het bedrijf”, meent Wisse. “Daarom zie je tegenwoordig steeds vaker dat kleine metaalbedrijven opgaan in wat grotere bedrijven. Zo blijft het bedrijf indirect bestaan, maar gaat alleen de identiteit verloren.”

Recent Posts