Zeven tips voor een goede bedrijfsoverdracht [afl. 1]

 In Bedrijfsoverdracht

Overname binnen de familie is een potentieel mijnenveld. Emoties kunnen hoog oplopen, een familiebreuk ligt altijd op de loer. Zeven tips om de overdracht van een familiebedrijf in goede banen te leiden.

1. Betrek de kinderen op tijd
Vaak is de oprichter vanuit het niets begonnen om na jarenlang te hard werken een zeer succesvol bedrijf te moeten overdragen. Daar zijn offers voor nodig geweest in de vorm van tijd en geld, het niet hebben van een normaal gezinsleven, het 24 uur per dag aansturen van personeel en met hen de mouwen opstropen om zaken voor elkaar te krijgen. Hoe anders is de situatie voor de opvolgers. Het bedrijf loopt, het bedje lijkt gespreid. Het is voor de erfgenamen vaak moeilijk te bevatten wat de bedrijfsactiviteiten precies behelzen. Wat zijn de mogelijkheden binnen de onderneming? Hoe worden beslissingen genomen? Welke concurrentie ligt op de loer? Het is daarom belangrijk kinderen van meet af aan te betrekken bij het bedrijf, met ze te praten over de mogelijkheden, de beslissingen die genomen worden, ze te vragen naar hun ambities. Stel voor de kinderen ook een termijn waarbinnen ze moeten beslissen of ze in het bedrijf willen stappen.

2. Hou het zakelijk
Elke pasgeboren ouder vindt zijn of haar baby de mooíste baby. Die roze wolk is ze te vergeven, maar deze romantiek moet echt overboord als het een zakelijke overeenkomst betreft. Of het nou goed gaat met het bedrijf, of dat het management na jaren smachtend uitkijkt naar lucratieve verbeteringen, een goede opvolger is van onmetelijk belang. Dat geldt natuurlijk voor ieder bedrijf, maar bij familiebedrijven spelen emoties een grote rol. Emoties die de zakelijkheid flink kunnen verstoren. Nuchterheid is daarom geboden. Dat geldt vooral bij het kiezen van de opvolger. Als het niet om een bloedverwant zou gaan, zou een goede selectie buiten kijf staan, zoals een test bij een assessmentbureau als onderdeel van de selectiemethoden. Want is de opvolger wel geschikt om een bedrijf te leiden? Juist bij bloedverwanten wordt vaak over competenties – en vooral het gebrek aan competenties – heen gekeken. Bedenk daarom welke capaciteiten de kinderen hebben en laat ze die vooral benutten. Om te testen of het ondernemerschap in het bloed zit, kunnen kinderen alvast warmlopen door een nieuwe divisie op te zetten of andere ondernemende activiteiten te ontplooien binnen het bedrijf.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met de redactie van overnamematch.nl.
Lees ook deel 2 van de serie artikelen over dit thema.

Recommended Posts