Peer Swinkels: Echte familiebedrijven in de BOR, rijke beleggers eruit

Ook Peer Swinkels, CEO van Swinkels Brouwerijen, ageert tegen de nieuwe belastingplannen van het kabinet. Multinationals wordt geen strobreed in de weg gelegd, Nederlandse familiebedrijven zijn de klos. En dat betekent nogal wat voor het vestigingsklimaat in Nederland.

Dit is de open brief van Peer Swinkels:

Hieronder staat een zeer interessante tabel.

Nederland telt 285.000 familiebedrijven, groot en klein. Samen goed voor 53% van ons Bruto Binnenlands Produkt. Dat percentage klinkt hoog maar is in een wereldwijde context laag. In de meeste EU landen zit dit percentage tussen de 70% en 90%. Familiebedrijven realiseren de helft van alle werkgelegenheid in NL (bron: CBS). Onze export komt ook grotendeels van familiebedrijven. Dat zorgt ervoor dat Nederland een positieve handelsbalans heeft.

Voor familiebedrijven is één ding echt anders dan bij andere type bedrijven. Familiebedrijven denken in generaties, de lange termijn. De continuïteit staat voorop. Alle stakeholders worden daarom belangrijk gevonden: medewerkers, aandeelhouders, leveranciers, klanten en overheden. Kwaliteit, duurzaamheid en eerlijkheid duren het langst dus ook dat zijn vaak belangrijke waarden voor familiebedrijven. Een goede overdracht van generatie op generatie is essentieel om dat te behouden.

De grootste familiebedrijven in Nederland hebben onlangs door EY een vergelijking laten maken tussen alle EU landen als het gaat om de overdracht en daarmee het vestigingsklimaat voor familiebedrijven (zie tabel). Bovenaan staan de landen met het beste vestigingsklimaat, onderaan de landen met het slechtste vestigingsklimaat.

Met de huidige successiewet en overdrachtsregeling staat Nederland al ergens onderaan in de vergelijking. De overdracht bij familiebedrijven is nu al dus erg moeilijk in Nederland. Het zorgt voor een ongelijk speelveld tussen familiebedrijven en andere type bedrijven. Daarnaast tast het de concurrentie positie aan van internationaal opererende familiebedrijven.

De regeling voor overdracht kost de Staat 400 miljoen euro per jaar (0,1% van rijksbegroting) maar levert 115 miljard euro toegevoegde waarde op. De impact van deze regeling is enorm voor alle familiebedrijven en de 3,1 miljoen mensen die er werken. Deze regeling bepaalt ook heel direct waar onze economie en maatschappij naartoe gaan: lange termijn duurzame bedrijfsvoering of korte termijn winstbejag.

In het regeerakkoord was afgesproken de regeling te verbeteren, eerlijker en eenvoudiger te maken en misbruik aan te pakken. Maar met de laatste plannen van het Kabinet gaat het tegenovergestelde gebeuren! Misbruik door beleggers blijft mogelijk.

Nederland komt met de voorstellen helemaal onderaan te staan in de lijst. Het is al vele jaren de tendens: voor buitenlandse holdings is Nederland bereid alles te doen. Voor hen is Nederland een belasting paradijs. Maar voor de 285.000 oer Hollandse familiebedrijven die hier vaak al vele generaties ondernemen wordt het alleen maar moeilijker gemaakt.

Daarom zijn we met een alternatief plan gekomen waarbij we kiezen voor een ander soort versobering: echte familiebedrijven in de BOR en rijke beleggers eruit. Dan pas wordt de regeling eerlijker en eenvoudiger in de uitvoering, zonder misbruik.

Gerelateerde berichten
Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief