Podcast: zo worden familiebedrijven betere werkgevers

 In Bestuur & Personeel, Homepage

Samen met het Erasmus Centre for Family Business (ECFB) en Rabobank publiceerde BDO het onderzoek ‘Winnend werkgeverschap’, waarin wordt gekeken naar de manier waarop familiebedrijven zich opstellen als werkgever ten opzichte van niet-familiebedrijven. Hieronder staan de vijf belangrijkste resultaten.

  1. Familiebedrijven kunnen meer in hun werknemers investeren. Anders dan vaak wordt gedacht, investeren familiebedrijven minder in hun werknemers dan niet-familiebedrijven. Ze laten hierdoor soms onnodig kansen liggen en zijn in bepaalde opzichten zelfs te kenschetsen als een ‘minder goede’ werkgever dan niet-familiebedrijven.
  2. Veel familiebedrijven leunen behoorlijk op medewerkersloyaliteit. Niet-familiebedrijven investeren meer in hun werknemers via training en opleiding, en accepteren tegelijkertijd dat medewerkers hun carrière op enig moment weer buiten het bedrijf zullen voortzetten. Familiebedrijven bieden hun werknemers in de eerste plaats baanzekerheid en verwachten daar veelal een loyale houding voor terug.
  3. Familiebedrijven kunnen hun financiële prestaties verbeteren door meer te investeren in werkgeverschap. Goed werkgeverschap hoeft niet alleen geld te kosten. In tegendeel zelfs: uit dit onderzoek blijkt dat meer investeren in werknemers juist heel verstandig kan zijn. Beter werkgeverschap resulteert namelijk in een significant beter rendement: zowel het rendement op de activa als het eigen vermogen blijken met enkele procenten te kunnen stijgen.
  4. Familiebedrijven zijn minder ‘familievriendelijk’. Ze doen minder om hun werknemers te helpen om carrière en gezinsleven te combineren dan hun tegenhangers. Zo is er minder vaak kinderopvang beschikbaar. Ook werken familiebedrijven significant minder vaak met flexibele werktijden dan niet-familiebedrijven.
  5. Nederlandse familiebedrijven scoren vergelijkbaar met hun internationale collega’sFamiliebedrijven die minder in werkgeverschap investeren, zijn een wereldwijd fenomeen. In Nederland blijkt dit ook de situatie: Nederlandse familiebedrijven investeren gemiddeld genomen zelfs nog iets minder in hun werknemers dan niet-familiebedrijven.

Is bovenstaande opsomming enkel kritiek op het huidige functioneren van familiebedrijven? Zeker niet. Het is eerder een nuchtere constatering van de kansen die er liggen om het familiebedrijf nog verder te verbeteren. Met name op het gebied van werkgeverschap. Veel familiebedrijven blijken nog altijd sterk te leunen op een loyale relatie met hun werknemers. Dat is ook een belangrijke kracht: werknemers ervaren grotere baanzekerheid, het familiebedrijf houdt haar mensen langer in huis.

Familiebedrijven podcast-afleveringen (terug)luisteren

In een reeks van drie afleveringen gaat journalist Wouter Kurpershoek in gesprek met wetenschapper Pursey Heugens (tevens onderzoeker van bovenstaand rapport) en BDO-familiebedrijvenspecialist Joost Vat over een aantal resultaten uit dit onderzoek. Gedrieën geven zij duiding aan de thema’s ‘wederkerige loyaliteit’, ‘opleidingsaanbod’ en ‘diversiteit en inclusie’. Benieuwd? Luister de drie afleveringen nu via Spotify:

Aflevering 1: Opleidingsaanbod binnen familiebedrijven
Aflevering 2: Wederkerige loyaliteit binnen familiebedrijven
Aflevering 3: Diversiteit en inclusie bij familiebedrijven

De podcasts zijn ook te beluisteren via Soundcloud, YouTube en de Apple podcast app.

Recommended Posts