Politiek werkt economisch herstel mkb tegen

Arnhem – Slechts twee procent van de mkb’ers, waaronder veel familiebedrijven, vindt dat de regering in 2012 het economisch herstel heeft gestimuleerd. In 2008 was dit nog ruim zeventig procent.

Mkb’ers vinden dat het kabinet niet genoeg doet om de economische crisis tegen te gaan. Dat blijkt uit de Eindejaars Ondernemersenquête van Flynth Adviseurs en Accountants, MKB Adviesgroep en Fambizz.nl. Ruim 1800 respondenten, waaronder iets meer dan 800 familiebedrijven, deden mee aan de jaarlijks terugkerende enquête.

Economisch herstel
Het aantal respondenten dat vindt dat de politiek het economisch herstel heeft gestimuleerd, is sterk gedaald in de afgelopen vier jaar. In 2008 vond nog ruim zeventig procent dat de overheid adequate maatregelen had getroffen tegen de crisis, grotendeels verklaarbaar door de reddingsactie van ING en ABN Amro. In 2009 vond 35 procent dat er goede maatregelen werden getroffen en in 2010 was dit 31 procent. In 2011 zakt het aantal verder naar iets meer dan twintig procent. Nu heeft slechts twee procent van de mkb’ers nog het gevoel dat de regering iets doet tegen de economische crisis. Het kabinet Rutte 2 krijgt van bijna vijftig procent van de respondenten dan ook een onvoldoende. Dit terwijl kabinet Rutte 1 nog een zes of hoger kreeg van ruim zeventig procent van de respondenten.

Financieel resultaat
Ondanks de economische crisis geeft driekwart van de respondenten een voldoende voor het financieel resultaat in 2012 van de eigen onderneming. Dat het vanwege het aanhoudende economische ontij wel moeizaam ondernemen is, blijkt onder meer uit de daling van de afzet. In 2012 realiseerde 24 procent een groei in afzet en zag 41 procent de orderportefeuille slinken, terwijl in 2011 nog 37 procent groei en 29 procent een afname vertoonde. Wat daarnaast opvalt, is de betalingsdiscipline van klanten. Twee van de vijf ondernemers krijgt uitstaande rekeningen niet tijdig betaald.

Effect van crisis op overname
Ongeveer 36 procent van de respondenten geeft aan dat de economische crisis geen invloed heeft op eventuele opvolging of overname van een bedrijf. Nog eens 36 procent geeft aan hier nog geen zicht op te hebben. Bijna 18 procent van de ondervraagden geeft aan dat de crisis wel degelijk invloed heeft op opvolging of overname, omdat financiering moeilijker wordt.

Verwachtingen voor 2013
Mkb’ers zijn bang voor een stagnerende afzet. In 2010 zag 31 procent dit als een als een bedreiging voor het aankomende jaar. In 2012 is dit aantal gestegen naar 43 procent. Van de respondenten vindt 65 procent dan ook dat de economische crisis een belemmering is voor hun bedrijf.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief