Prijsontwikkeling belangrijkste zorgenpunt familiebedrijven

‘s-Hertogenbosch – Prijsontwikkeling, wet- en regelgeving en debiteurenrisico’s zijn de onderwerpen waarover binnen familiebedrijven het meest wordt geklaagd aan de keukentafel.

Uit de halfjaarlijkse Familiebedrijven Barometer van Van Lanschot Bankiers komt naar voren dat familiebedrijven zich met name zorgen maken over de prijsontwikkeling in de markt, wet- en regelgevig en debiteurenrisico’s. Vooral waar het prijsontwikkeling betreft, zijn de zorgen sinds de vorige Familiebedrijven Barometer (oktober 2012), flink toegenomen.

Kopzorgen
Van Lanschot heeft de thema’s waarover ondernemers zich druk maken, verdeeld in drie categorieën: grootste zorgen, kopzorgen en punten van aandacht. De prijsontwikkeling in de markt valt in de eerste categorie. In oktober 2012 maakte 57 procent van de ondernemers zich hier nog zorgen over, nu is dit 67 procent. Wet- en regelgeving, debiteurenrisico’s, steeds groter wordende bedrijfsrisico’s, administratieve lastendruk, mogelijkheden tot groei/expansie/innovatie en klantloyaliteit classificeert Van Lanschot momenteel als ‘kopzorgen’.

Punten van aandacht
De zorgen van ondernemers over vrijwel alle thema’s zijn toegenomen sinds het het najaar van 2012. Enkel het vinden van geschikt personeel baart familiebedrijven minder zorgen. Het vinden van personeel is voor hen nog wel een punt van aandacht, net als de concurrentiekracht van het familiebedrijf, liquiditeit, continuïteit en solvabiliteit. Overigens maken ondernemers zich in het geheel nog altijd iets minder zorgen dan in het voorjaar van 2012. Destijds maakte 69 procent van hen zich druk over de prijsontwikkeling in de markt.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief