Private equity: de voordelen afgezet tegen de nadelen

 In Finance

Veel familiebedrijven staan huiverig tegenover private equity. Onderzoek naar de effecten van private equity belicht echter vooral de voordelen; van nadelen zou amper sprake zijn.

Veel familiebedrijven krijgen al buikpijn bij de gedachte aan private investeerders. Private equity wordt door hen namelijk veelal geassocieerd met het verlies van zeggenschap. Talloze onderzoeken naar de effecten van private equity stellen echter dat het overheersende beeld van deze financieringsvorm te negatief is en dat familiebedrijven maar weinig op de hoogte zijn van alle positieve effecten die private equity voor hen teweeg kan brengen. In een blog van Berenschot weegt Martijn Röfekamp, Managing Consultant bij Berenschot, de voordelen af tegen de nadelen en schetst hiermee een optimistisch beeld dat maar weinig overlaat van het negatieve imago van private equity dat binnen familiebedrijven overheerst.

Negatief imago private equity
Private equity is op banken na de grootste financieringsvorm van het mkb. Volgens het Financieel Dagblad hebben vermogende Nederlanders de afgelopen maanden honderden miljoenen gestopt in investeringsfondsen. Het gaat hier zowel om investeringsfondsen van derden als om investeringsfondsen van vermogende families die onderdeel zijn van family offices, beheerders van familiekapitaal. Deze family offices zoeken andere bestemmingen voor het familiekapitaal als de bank en de beurs te weinig rendement opleveren. Familiebedrijven met behoefte aan groeikapitaal staan echter huiverig tegenover deze vorm van financiering, aangezien er binnen deze bedrijven een negatief imago overheerst met betrekking tot private equity. Zo zijn familiebedrijven met name bang om zeggenschap te verliezen. Private investeerders zouden niet meer zijn dan sprinkhanen die ergens neerstrijken, alles kaalvreten en weer vertrekken zonder zich te bekommeren om de schade die ze hebben achtergelaten. Althans, dat is volgens Röfekamp het algemene beeld dat familiebedrijven van private investeerders hebben. Verschillende overnames van grote bedrijven als ABN Amro en het Parool hebben deze associaties opgeroepen. Dit is echter niet terecht, aangezien deze overnames met name gepaard gingen met activistisch aandeelhoudersgedrag door hedgefondsen die niet moeten worden verward met private equity fondsen.

Positieve aspecten
Het overheersende negatieve imago van private equity wordt inmiddels genuanceerd door talloze onderzoeken waarin vooral de positieve aspecten van deze financieringsvorm belicht worden. Zo blijkt dat bedrijven die gefund zijn met privaat kapitaal aanzienlijk beter presteren dan bedrijven die geen gebruik maken van private equity. Een langetermijnfinanciering met eigen vermogen biedt namelijk een solide basis voor groei in het bedrijf. Daarnaast zorgt de informatiebehoefte van de investeerders voor een nauwkeurig inzicht in de prestaties van het bedrijf, kan er gebruik gemaakt worden van de knowhow die de investeerders hebben op financieel en strategisch gebied en kan het netwerk van de investeerders worden ingezet om bedrijfsdoelen te verwezenlijken.

Aandachtspunten voor familiebedrijven
Een familiebedrijf dat besluit om zaken te doen met family offices of andere private investeerders dienet zich op een aantal punten kritisch op te stellen. Allereerst is het belangrijk dat ondernemers heldere afspraken maken met investeerders over praktische zaken als schuldenlast en aflossingstermijn. Ook belangrijk is of de motieven en de visie van de investeerder met betrekking tot zijn deelname aan het familiebedrijf wel aansluiten op die van de ondernemer. Financiering vanuit family offices geniet volgens Röfekamp dan ook de voorkeur, aangezien zij de mores binnen een familiebedrijf begrijpen en meer oog zullen hebben voor de identiteit, de waarden, de cultuur en de lange termijnvisie van het familiebedrijf dan andere investeringsfondsen.

 

Recommended Posts