Private equity en het familiebedrijf: private equity als strategische partner

Familiebedrijf en private equity

Astrid Kramer en Niels Govers zijn verbonden aan het Tilburg Institute for Family Business (TiFB) van Tilburg University. Zij doen o.a. onderzoek naar de rol van private equity binnen familiebedrijven en schrijven een reeks over dit onderwerp. In deze tweede bijdrage gaan ze in op private equity als strategische partner in en van het familiebedrijf.

Familiebedrijven en private equity-investeerders lijken op het eerste oog twee totaal verschillende werelden. Familiebedrijven zijn gericht op de lange termijn. En private equity-investeerders lijken zich meer op de korte- en middellange termijn te focussen. Daarnaast weten we dat familiebedrijven naast financiële doelen ook niet-financiële doelen nastreven. Denk bijvoorbeeld aan het welzijn van de familie.

Vanwege deze tegenstrijdigheden zien we dat familiebedrijven in eerste instantie vaak (al dan niet onterecht) afwijzend tegenover private equity staan. Echter, private equity-investeerders kunnen ook een strategische partner zijn, waarbij zowel het familiebedrijf als de private equity-organisatie hetzelfde doel nastreven; continuïteit.

Een van de kenmerken van een familiebedrijf is dat de familie het merendeel van de aandelen bezit en dat de familie zowel het eigendom als de zeggenschap heeft over het bedrijf. Het verkopen van aandelen betekent dat het eigendom en de zeggenschap moeten worden gedeeld met een externe partij. Waarom zou een familiebedrijf dan toch een samenwerking met een private equity-investeerder kunnen overwegen? In dit artikel bespreken we waarom familiebedrijven ook voordeel kunnen hebben van een samenwerking met een private equity-partij. Hierbij gaan we in op het versnellen van de groei, het binnenhalen van expertise en toegang krijgen tot een (uitgebreid) netwerk.

Versnellen van groei

Bijna elk bedrijf bevindt zich in een snel-veranderende omgeving met hevige concurrentie. Door groei en innovatie zijn bedrijven in staat om te overleven. Onderzoek laat zien dat familiebedrijven veelal autonoom willen groeien. Alhoewel dat een gezonde gedachte is, kan deze houding ook nadelig zijn. Familiebedrijven kunnen op deze manier ook hun marktpositie verliezen.

Om te kunnen groeien zijn namelijk investeringen nodig. En die groei kan zitten in bijvoorbeeld de productiecapaciteit vergroten, een online verkoopkanaal creëren of in internationaliseren. In deze situaties faciliteert een private equity-investeerder de groei van het familiebedrijf, met financiële middelen in ruil voor aandelen in het bedrijf.

Juist een vorm van extern financieren kan een interessant alternatief zijn voor het familiebedrijf. Zeker omdat dit hen ook andere voordelen kan opleveren. Welke dat zijn? Daar gaan we hieronder verder op in!

Allereerst: toegang tot expertise

Naast financiële redenen om samen te werken met private equity-investeerders, zijn er ook niet-financiële redenen. Twee daarvan zijn toegang tot expertise én toegang tot een uitgebreid netwerk.

Expertise heeft betrekking op de kennis en vaardigheden van in dit geval de private equity-investeerder. Expertise waar het familiebedrijf op haar beurt weer van kan leren. Vanwege de vele investeringen in (familie)bedrijven ontwikkelen private equity-organisaties niet alleen vakinhoudelijke, maar ook proces-gerelateerde kennis. Denk hierbij aan het efficiënter maken van processen en het professionaliseren van de governance-structuur. Familiebedrijven zouden het binnenhalen van deze expertise kunnen zien als ‘een kritische blik van buitenaf’. Dat is terecht; ook voor de continuïteit van het familiebedrijf kan een dergelijke blik belangrijk zijn. Externe professionals kijken immers op een andere manier naar het familiebedrijf.

Ten tweede: toegang tot een netwerk

Familiebedrijven staan erom bekend dat ze sterk regionaal geworteld zijn. Dit leidt ertoe dat het netwerk vaak bestaat uit relaties met andere partijen uit de regio. Echter, onderzoek laat zien dat o.a. innovaties juist tot stand komen door samenwerkingen met partijen búíten het eigen (regionale) netwerk aan te gaan.

Private equity-investeerders hebben een portfolio van bedrijven waarin ze investeren. En dat biedt ze de mogelijkheid om bedrijven met elkaar in contact te brengen. Familiebedrijven kunnen hiervan profiteren. Door samen te werken met bedrijven in het ‘nieuwe’ netwerk, krijgt het familiebedrijf toegang tot middelen en markten die het bedrijf zelf eerder niet had. Ook is kennisuitwisseling mogelijk en behoort het realiseren van schaalvoordelen eveneens tot de mogelijkheden. Wat zomaar cruciaal kan zijn voor de marktwaarde van het familiebedrijf.

In zee gaan met private equity-investeerders in ruil voor aandelen is een grote stap voor familiebedrijven, met implicaties voor zowel het bedrijf als de familie. Echter als het doel van de samenwerking duidelijk is en beide partijen heldere afspraken maken, dan biedt deze samenwerking familiebedrijven ook kansen om een sterkere positie te creëren in een competitieve markt, waarin continu veranderingen plaatsvinden.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief