ProCompanion: bedreven in succesvolle bedrijfsopvolgingen

Twee op de drie bedrijfsopvolgingen mislukt. De oorzaken daarvoor liggen niet op het gebied van recht, fiscaliteit, economie en conjunctuur, maar in ‘zachtere’ oorzaken als vertrouwen, familiale cohesie en communicatie. Om er voor te zorgen dat meer opvolgingen succesvol verlopen, richtten de fiscalisten-juristen Ineke Koele en Hans Blikslager samen met topmediators Adriaan Bos en Fred Schonewille de firma ProCompanion op. Dit adviesbureau focust op de dynamiek van familiebedrijven, waarin familieverhoudingen en ondernemen elkaar beïnvloeden.

Koele adviseert familiebedrijven sinds 25 jaar op juridisch en fiscaal vlak. Met het inzicht dat ze verwierf in talloze opvolgingen, is ze er van overtuigd dat juristen meer rekening moeten houden met de dynamiek van familiebedrijven. Koele: “Het is onze taak om het juridische en fiscale vlak te organiseren, maar dat is op zichzelf geen rocket science. We voegen waarde toe door de interactie aan te gaan met de onderscheidende dynamiek die in familiebedrijven speelt.”

Niet top-down beslissen
“Al langere tijd help ik patriarchen, leiders van het familiebedrijf, met het organiseren van de bedrijfsopvolging. Na verloop van tijd durfde ik te zeggen dat ik graag mijn advies schrijf, maar het ook graag bespreek met alle belanghebbenden. Vaak vindt de patriarch een gesprek met de rest van de familie geen goed idee”, vertelt Koele.

Waarom voelt de patriarch weinig voor die gesprekken? “In negentig procent van de gevallen stelt hij een gang van zaken voor die bij de rest niet in de smaak valt. Het is heel makkelijk om top down beslissingen te maken, maar uit internationaal onderzoek blijkt dat dat een goede bedrijfsopvolging belemmert. Het is zaak om niet uitsluitend de wensen van de patriarch als uitgangspunt te nemen, maar ook te focussen op de belangen van de andere betrokkenen en het familiebedrijf zelf. Iedereen een deel geven en daarmee tevreden laten zijn, dat werkt absoluut niet.”

The Art of Balancing Interests
Koele: “Het grootste deel van de mislukte bedrijfsopvolgingen (68 procent) ontstaat door een gebrek aan interne harmonie. Dat houdt in dat de familieleden niet kunnen samenwerken zoals dat vooraf bedacht is. Een kwart van de opvolgingen gaat mis doordat de kinderen opeens een gigantische verantwoordelijkheid en vermogen krijgen, waarmee ze niet hebben leren omgaan.”

ProCompanion kiest er voor om het traditionele proces om te draaien, een aanpak die Koele “The Art of Balancing Interests” noemt. Door te spreken met familieleden en andere betrokkenen, wordt allereerst inzichtelijk hoe het familiebedrijf in elkaar steekt. Vervolgens wordt gewerkt aan de wijziging van de rolposities die een bedrijfsopvolging kenmerken. “Verschillende belangen worden in kaart gebracht en gebalanceerd door te praten met de verschillende stakeholders. De ervaren mediators helpen de eventuele toekomstige conflicten detecteren en voorkomen.” Koele is gedecideerd: “Pas als dit proces duidelijk heeft gemaakt hoe een nieuwe configuratie duurzaam kan gaan vliegen, is het tijd om juridische en fiscale structuren aan te reiken.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief