Professionalisering belangrijkste uitdaging familiebedrijven

 In Bestuur & Personeel

Familiebedrijven zien het professionaliseren van hun onderneming als belangrijkste uitdaging. Dit blijkt uit een rapport van PwC. Het onderzoek van het consultancybureau vond plaats onder 2.378 familiebedrijven uit meer dan veertig landen. Lees in dit artikel de belangrijkste bevindingen.

Dertig procent van de respondenten stemden ermee in dat het professionaliseren van het bedrijf de belangrijkste uitdaging is voor de komende vijf jaar.  Een trend die hierbij zichtbaar is, is dat de prioriteiten van het bedrijf verschuiven. Door de economische druk waar veel familiebedrijven mee kampen, zijn zij genoodzaakt om ook de strategie aanpassen. Hierbij moeten zij soms lastige beslissingen nemen, waarbij ondernemers moeten kiezen voor de familie of voor het bedrijf. Deze keuze wordt door veel bedrijven gezien als een keuze tussen hun hart of hun hoofd.

Conflicten
Maar liefst 82 procent van de ondervraagde familiebedrijven heeft op zijn minst een procedure lopen om een conflict af te handelen. Dit is zeven procent meer dan twee jaar geleden.

Opvolging
Dertien procent van de familiebedrijven heeft een opvolgingsplan besproken en vastgelegd. Iets meer dan een vijfde van de familiebedrijven wil het eigenaarschap van het bedrijf doorgeven aan de volgende generatie, maar niet het management. Twee jaar geleden was dit nog minder dan een vijfde.

Groei
Acht procent van de familiebedrijven streeft ernaar om agressief te groeien in de komende vijf jaar. Dit is een daling ten opzichte van twee jaar geleden, toen was dit nog tien procent. Eveneens gaf 73 procent van de familiebedrijven gaf aan dat zij gegroeid zijn in de afgelopen twaalf maanden.
82 procent verwacht dat zij de komende vijf jaar gestaag zullen groeien.

Werven van personeel
Twee derde van de respondenten maakt zich zorgen over de mogelijkheden die zij hebben om bekwaam personeel te werven. Dit is een flinke stijging ten opzichte van twee jaar geleden, toen was dit nog 47 procent. Ook het behouden van bekwaam en getalenteerd personeel is een zorg en een uitdaging voor de ondervraagde bedrijven. Iets minder dan twee derde ziet dit ook als een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende vijf jaar. Dit is een stijging van tien procent ten opzicht van 2013.

Lees hier het volledige rapport van PwC.

Recent Posts