Profielinterview Allen & Overy: voorliefde voor familiebedrijven

Door de grotere omvang van bedrijven, de internationalisering, de toegenomen regelgeving en de hedendaagse uitdagingen met betrekking tot financiering verandert de vraag van familiebedrijven naar juridische dienstverlening. Met name grotere familiebedrijven komen bij Allen & Overy terecht, dat een specifieke focus op én een voorliefde voor familiebedrijven heeft.

Het Amsterdamse kantoor van Allen & Overy is een fusieproduct van een groot Nederlands kantoor met diepe wortels in de Nederlandse samenleving en een groot internationaal, London headquartered, kantoor. Cliënten profiteren volgens transactieadvocaat Jan Louis Burggraaf van die combinatie. “We hebben met ruim tweehonderd advocaten en notarissen met een eigen praktijk een grote kritische Nederlandse massa met voldoende breedte en diepgang in Nederland terwijl we bovendien gebruikmaken van de buitenlandse expertise en het internationale netwerk. Een vruchtbare combinatie. In de UK is men op het gebied van bijvoorbeeld financiering veel verder dan in Nederland.”

Die internationale coverage is van belang omdat circa tachtig procent van de activiteiten van Allen & Overy grensoverschrijdend is. Dat geldt ook voor de familiebedrijven die het kantoor bijstaat.  Zo’n 95 procent van de werkzaamheden verricht het kantoor voor bedrijven, overheden en banken. Vijf procent van de tijd zit in advisering van zogenoemde high net worth individuals.

Focus en reputatie
Veel grote familiebedrijven lieten zich de afgelopen jaren bijstaan door Allen & Overy. Dat is niet toevallig, weet Burggraaf. “Het is een combinatie van focus door ons kantoor en onze reputatie bij óók grotere familiebedrijven. Vaak gaat het om onze specifieke kennis op het gebied van transacties, zoals overnames, fusies en complexe financieringen. De belangen, de onbekendheid met de complexe materie én het verantwoordelijkheidsgevoel van familiebedrijven zijn zo groot dat ze het niet op eigen kracht willen doen.”

Complexiteit
Familiebedrijven hebben tegenwoordig vaak de omvang en complexiteit dat ze het juiste klantprofiel hebben voor Allen & Overy. “Neem de overname van Super de Boer door Jumbo, die wij mochten begeleiden. Super de Boer was een beursgenoteerde onderneming. Jumbo heeft desondanks alle activa en passiva ‘onder’ de vennootschap weggekocht en geen openbaar bod gedaan. Dat is zeer specialistisch werk.” Voor veel ‘gewone’ zaken komt men toch niet naar Allen & Overy, weet Burggraaf. “Daarvoor zijn we niet geëquipeerd. Bedrijven huren ons in als ze een specialist nodig hebben, niet als ze naar de huisarts moeten.”

Bedachtzaamheid
Er is echter nog een andere reden waarom Allen & Overy zoveel familiebedrijven adviseert. “Er is veel liefde binnen dit kantoor voor familiebedrijven”, zegt Burggraaf, die zelf uit een gezin met een familiebedrijf komt. “Wij houden van dit soort klanten en de manier waarop ze zakendoen. Het gaat om eigen geld. Ze werken met erfgoed dat ze proberen verder uit te bouwen en gepast op de volgende generatie willen overdragen.” De bedachtzaamheid in keuzes spreekt Burggraaf aan. “Willen we het? Kunnen we het managen? Mogen we het? Is onze financiële polsstok echt lang genoeg? Besluitvorming heeft bij familiebedrijven een eigen dynamiek en een eigen specifiek kader. Dat vind ik mooi.” Dienstverlening richting familiebedrijven is volgens Burggraaf “buitengewoon bevredigend en dankbaar werk”.

Volgende fase
Familiebedrijven denken altijd na over de volgende fase. “Waar willen we naartoe? Gaan we internationaliseren? Wat is de beste bestuurs- en eigendomsstructuur? Kunnen we de gewenste expansie zelf financieren of hebben wij derden nodig? En, indien derden welkom zijn, is private equity dan een optie of is een strategische partij dan een betere keuze? Dat zijn thema’s die spelen.” Allen & Overy krijgt daarnaast vragen over de vennootschappelijke structuur van familiebedrijven. “Redden we het met alleen een Raad van Bestuur of is een Raad van Commissarissen gewenst? Moet de Raad van Commissarissen externe leden kennen? Meerderheid of minderheid? Onafhankelijke voorzitter? Is structuurregime wenselijk of juist niet?.In hoeverre moet de familie hier zitting in hebben? Daar zijn we in dit gebouw wekelijks mee bezig.”

Ingewikkelder
Burggraaf ervaart een toenemende vraag naar assistentie op het gebied van financiering. “De vraag is steeds vaker: hoe ziet zo’n leningovereenkomst eruit? De conservatieve houding van sommige banken als gevolg van toegenomen regelgeving maakt dat de leningsdocumentatie alleen maar ingewikkelder is geworden. Men begrijpt beter dan ooit dat een lening en de voorwaarden waaronder deze wordt verstrekt ook grote consequenties voor het bedrijf kunnen hebben.”


Allen & Overy
Amsterdam
Tel: 020 – 674 1000

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief