Profielinterview: Cashmanagement in het familiebedrijf (deel 1)

 In Expertartikelen, Finance

Familiebedrijven staan bij banken bekend om hun duurzame financiële beleid, weet ook Irma Langeraert, directeur van ILFA Treasury Support en Tools4Treasury. Veelal hebben familiebedrijven hun financiële functie nog op traditionele wijze georganiseerd, gericht op verslaglegging en minder op het managen van toekomstige financiële stromen en posities. Het laatste gaat vaak wat meer instinctief. Dat is ergens positief, maar biedt doorgaans ook ruimte voor verdere optimalisatie.

Familiebedrijven zijn meer hands-on dan andersoortige bedrijven. Dat merkt Langeraert telkens weer in de dagelijkse praktijk. “Zij kunnen vaak beter door processen en cijfers heen kijken. Ze sturen bijna intuïtief op een duurzame, stabiele toekomst.” De financiële structuur van het bedrijf is degelijk en soms zelf conservatief. Niet te veel leunen op de bank maar baas in eigen huis zijn. Toch wil dat niet altijd zeggen dat ze er daarmee zijn. “Juist doordat ze gewend zijn om op een bepaalde manier te werken, kun je daardoor het bedrijf beknotten. Consequent verwachte geldstromen en posities in kaart brengen en gericht met deze kennis handelen, cashmanagement, voegt ook in hun geval waarde toe.”

Liquiditeitsprognose
Een nauwkeurige liquiditeitsprognose, basis voor cashmanagement, bespaart veel geld doordat je overtollige middelen weer slim kunt inzetten en/of beleggen. Kasgeld en liquiditeit vormen misschien ‘slechts’ het sluitstuk van de financiële administratie, maar het werkkapitaal (voorraden, debiteuren, crediteuren) plan je automatisch mee als je de liquiditeit duidelijk in kaart hebt. Betalen afnemers op tijd? Kun je zelf tijdig aan alle betalingsverplichtingen voldoen? Maar ook het tijdig signaleren van valuta of herfinancieringrisico’s is een belangrijk aspect binnen de financiële afdeling van de organisatie, zeker in de huidige tijd.

Taaie materie
Langeraert heeft verschillende tips voor familiebedrijven om hun cashmanagement nog beter te organiseren. Het begint volgens haar met erkennen dat ook het bedrijf structureel cashmanagement nodig heeft. “Grote bedrijven vinden zichzelf soms te groot om aan cashmanagement te doen. Zij geven het soms gewoon op om aan forecasting te doen en planmatig vooruit te kijken naar wat er binnenkomt en uit gaat. Dat kan soms wat gemakzuchtig maken en daar schuilt een gevaar in.”

Andere bedrijven denken volgens Langeraert juist weer dat ze niet groot genoeg zijn voor zoiets als cashmanagement. Of zij hebben goede voornemens, maar in de waan van alledag schiet het erbij in. “Beide situaties zijn zorgelijk, want geen enkele organisatie kan zonder gedegen cashprognoses, weten we inmiddels. En de bedrijfsomvang is niet zozeer bepalend voor hoe je als directie met cashmanagement omgaat. Of de omzet nu 1, 10 of 100 miljoen is, de uitdagingen blijven hetzelfde.”

Lees volgende week deel 2 van het profielinterview met Irma Langeraert.

Recommended Posts