Profielinterview Grant Thornton: “Familiebedrijven vaker in de etalage”

 In Dossier: Fambizz Accountancy Top 30, Geen categorie

Als de ontwikkelingen doorzetten zoals Ernst van Waveren, partner bij Grant Thornton, verwacht, verdwijnen steeds meer familiebedrijven van het toneel. Niet zozeer omdat ze omvallen, maar omdat ze in handen vallen van externe financiers.

Ernst van Waveren is partner op een van de negen kantoren van Grant Thornton Nederland. Wereldwijd bestaat een federatief samenwerkingsverband tussen alle kantoren. Van Waveren heeft gedurende de ruim 25 jaar die hij in de accountancy werkzaam is, een hoop zien veranderen; met name sinds 2008. “Het lijkt erop dat familiebedrijven nu hun knopen tellen en bewuster bezig zijn met de overdracht.”

Zakelijke houding
Niet zelden krijgen potentiële opvolgers na hun studie de gelegenheid om eerst ervaring op te doen buiten het familiebedrijf om vervolgens in vaders voetsporen te treden. Maar of dat voldoende is? “In bedrijven waar geen familie aan het roer staat, stomen ze opvolgers klaar. Daar werk je jezelf omhoog of als iemand van buiten wordt aangetrokken, is een assessment niet ongebruikelijk. Familiebedrijven worden ook steeds zakelijker. Ik zie dat binnen familiebedrijven ook steeds vaker assessments plaatsvinden.”

Ervaring en betrokkenheid
Als partner bij Grant Thornton is het Van Waverens passie ondernemers te adviseren over hun bedrijf, hun familie en hun vermogen. “Dat vind ik het mooie van Grant Thornton: er is een hoge partnerbetrokkenheid. Als partner zit je niet in een ivoren toren, maar kom je nog steeds veel bij families over de vloer. Voor hen is dat bijzonder prettig, want partners hebben veel ervaring en parate kennis, waardoor ze snel beslissingen kunnen nemen.”

Voor Van Waveren blijft de missie in zijn dienstverlening om naast de ondernemer te zitten en hem verder te helpen zijn doelstellingen te realiseren. “De ondernemer en het bedrijf moeten happy zijn. We kunnen wel allerlei constructies bedenken hoe je je geld het beste weer in het bedrijf kunt pompen of hoe je op een fiscaal aantrekkelijke manier je bedrijf overdraagt, maar is dat het ultieme doel van de ondernemer? Of wil hij misschien ook wel een appeltje voor de dorst en kan hij dus misschien beter gewoon dividend uitkeren? En bij overdracht zijn er mooie faciliteiten zoals de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), maar hoe ga je om met familieleden die niet in het bedrijf zitten? Hoe kun je alles eerlijk verdelen? Dáár gaat het om.”

Loslaten
Een terugkerend scenario dat Van Waveren in zijn praktijk ziet, is de vader die moeilijk afstand kan nemen van zijn bedrijf. Hij heeft meerdere bedrijven geadviseerd, waarbij vader na de overdracht nog fulltime aanwezig was. Iets wat Van Waveren niet aanraadt. “Je moet echt durven loslaten en vertrouwen op de volgende generatie. Doe langzaam een stapje terug door minder te werken en meer achter de schermen werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld in de adviessfeer.”
De moeite om los te laten, is iets wat dit tijdperk kenmerkt. “Misschien is de kloof tussen de generaties nu wel groter dan vroeger. De nieuwe generatie is volledig toegespitst op internet, e-commerce en daarmee ook meer op zakendoen in het buitenland. Dat botst nog wel eens met de visie van de zittende generatie. Toch, wil je toekomstbestendig zijn, moet je meegaan met de tijd. Dat kan soms inhouden dat je een koerswijziging moet maken.”

Externen vaker in beeld
Een belangrijke beweging die Van Waveren waarneemt, is de blik naar buiten. Was het aantrekken van kapitaal door middel van derden vijf jaar geleden nog off limits, nu staan familiebedrijven steeds vaker open voor financiering via bijvoorbeeld informal investors. Maar ook ten aanzien van bedrijfsoverdracht kijken ondernemers meer en meer over de grenzen van hun eigen bedrijf heen. “De lagere opvolgingsbereidheid van kinderen en de crisis hebben ertoe geleid dat DGA’s van familiebedrijven tegenwoordig openstaan voor verkoop aan externen. Als die trend doorzet, vrees ik dat we een daling van het aantal Nederlandse familiebedrijven gaan zien.”

Financieel advies
Grant Thornton is onlangs een samenwerking aangegaan met adviesorganisatie ConQuaestor. Door het bundelen van de krachten is Grant Thornton nog beter in staat de grotere familiebedrijven bij te staan. “ConQuaestor blinkt echt uit in strategisch financieel advieswerk. Deze samenwerking zie ik dan ook als een gouden greep die ons in staat stelt de dienstverlening naar onze klanten te optimaliseren.”

Grant Thornton
085 – 401 3676

Recommended Posts