Profielinterview Koele PC: private clients vergen caleidoscopisch perspectief

 In Legal Top 30

Met ruim twintig jaar ervaring als advocaat en belastingadviseur ondersteunt Ineke Koele van Koele PC de top van de markt. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en de Angelsaksische landen staat zij private clients – vermogende particulieren en families – bij. Koele is een zeer ervaren onderhandelaar en conceptueel denker, maar voert ook graag vanuit een breed blikveld principiële fiscale procedures op het scherpst van de snede.

Het gaat bij Koele PC Private Client & Charity altijd om ‘closely held businesses’, wat iets meer omvat dan enkel familiebedrijven. Koele PC-oprichter Ineke Koele is gepromoveerd advocate en belastingadviseur. Een combinatie die niet veel voorkomt, weet ze zelf ook. Om cliënten optimaal bij te staan werkt ze waar nodig samen met de beste specialisten uit de markt. “Ik werk heel bewust zelfstandig. Ik ben volkomen onafhankelijk en zo nodig formeer ik topteams op maat, of juist in samenwerking met de bestaande adviseurs van de cliënt. Geen gedwongen winkelnering en optimale persoonlijke aandacht.”

Koele heeft zich op het terrein van de private clients ontwikkeld toen ze vijftien jaar geleden compagnon werd bij een groot fiscaal advocatenkantoor. “Dit type cliënten vergt caleidoscopisch perspectief. Ik wilde iets doen dat verder gaat dan louter techniek”, vertelt Koele. “Strategisch denken en sociale intelligentie zijn wezenlijk voor dit cliëntsegment en dat maakt het zo dynamisch.”

Absolute discretie
In de loop der jaren heeft Koele patronen leren herkennen. “Indien een cliënt met een juridische vraag naar me toe komt, is de werkelijke vraag in negen van de tien keer een geheel andere. Die achterliggende vraagstelling, die wil ik weten, want daar gaat het om.” Doorvragen, doorvragen, doorvragen is haar motto. Gecombineerd met absolute discretie. “Ik heb het vertrouwen van mijn cliënten nodig. Dan pas vertellen ze hun zorgen en diepste wensen en kan ik echt waarde toevoegen.”

De problematiek van familiebedrijven noemt Koele “dynamisch-complex”, doelend op de drie elementen familie, bedrijf en vermogen, die in de theorie over familiebedrijven als drie cirkels worden weergegeven. “Vanwege die complexiteit wil ik vragen van familiebedrijven ook nooit louter vanuit de juridische techniek beantwoorden. Pas als ik het volledige verhaal ken, ga ik aan de slag. Het is een combinatie van voelen en denken, wat er uit komt is altijd uniek.”

Duurzame oplossingen
Koele is in haar element als ze oplossingen mag bedenken voor complexere vraagstukken. Denk aan opvolgings- en zeggenschapsproblematiek, problemen met de belastingdienst, vermogensstructurering over generaties heen, personeelsparticipaties, (latente) conflicten, overlijden en scheiden. Het zijn veelal momenten dat onderling contact en duidelijke communicatie essentieel is, maar niet zelden ontbreekt. “Denk aan de bedrijfsoverdracht waarbij de patriarch vergeet de rest van de familie te betrekken of aan andere ingewikkelde processen waarbij diverse aandeelhouders zijn betrokken. Soms is de oplossing fiscaal-juridisch, soms ook helemaal niet.”

Een belangrijk thema voor Koele is verduurzaming. “Bij mij is geen fiscaal trapezewerk te vinden in offshorelanden omdat ik daar al sinds heel lang niet in geloof. Het is te simpel, daarom niet duurzaam en niet in het belang op langere termijn van de cliënt”. Verduurzaming gaat bij haar over het creëren van overzicht waarmee men bezig is en wil zijn, op lange termijn.

Familiestichting
Ze is gefascineerd door het feit dat veel familiebedrijven na drie generaties onderuit gaan of desintegreren en probeert dat te doorbreken, door tijdig structuren aan te brengen om dit te voorkómen. “Een belangrijk hulpmiddel daarbij vormt het verbinden van de onderneming met een familiestichting, dat ‘strategische filantropie’ bedrijft, in het verlengde van de onderneming.” Het kan zodanig worden ingericht dat het de continuïteit in de familie en onderneming sterk bevordert en tegelijkertijd de pr van de onderneming dient. “Zeker bij grotere families en veel aandeelhouders is dit interessant, in de VS wordt dit heel vaak met succes toegepast.” Steeds meer mensen hebben oog voor verduurzaming. “Dat kan vanuit het bedrijf, maar ook vanuit een stichting middels ‘impact investing’ of een combinatie van die twee.”

Oplossing anno 2013
“Sommige mensen hebben al genoeg miljoenen verdiend en zijn op zoek naar duurzame opvolgingsoplossingen voor hun bedrijf. Die help ik daar graag bij”, vertelt Koele. Ze heeft recent een nieuwe structuur ontwikkeld voor een bedrijfsopvolging binnen het bedrijf (‘buy in’) waarbij het probleem van de niet-financierbaarheid van de hoge waarde van een bedrijf wordt opgelost.

De zittende eigenaar is niet altijd gespitst op de ‘hoogste prijs’, maar wil vaker een duurzame opvolging gericht op continuïteit en groei van zijn bedrijf, zonder de opvolgers financieel over de kling te jagen. De fiscus gaat daar echter niet in mee, want is van mening dat belasting betaald moet worden tegen de ‘waarde in het economische verkeer’. Koele bedacht een structuur waarbij deze waarde, ook voor toepassing van het fiscale recht, fors lager wordt. Ze werkt daarbij met een coöperatie die eigenaar wordt van het bedrijf, in samenwerking met een bedrijfsstichting. “De eigenaar bleef één van de zeven leden van de coöperatie, en heeft er veel plezier in dat hij nu in een andere rol functioneert maar wel binnen zijn bedrijf. Een oplossing anno 2013.”

BOF
Op de vraag wat er gaat veranderen in de komende tijd, antwoord Koele dat ze verwacht dat de Bedrijfs Opvolgings Faciliteit (BOF) aanzienlijk versoberd gaat worden. “Het is vanuit dat perspectief handig om de juridische overgang naar de volgende generatie (gedeeltelijk) naar voren te halen door middel van schenkingen, om op die manier van de huidige genereuze BOF te profiteren; het kan immers zo maar afgelopen zijn. Waarbij dat natuurlijk ook in te passen moet zijn in de familiedynamiek.”


Koele PC – Private Client Charity

Deventer
Tel: 088 – 130 7700

Recommended Posts