Profielinterview Nysingh: continuïteit familiebedrijf centraal

 In Legal Top 30

Bedrijfsopvolging is weliswaar een belangrijk thema voor familiebedrijven, maar zij hebben gedurende hun hele life cycle juridische ondersteuning nodig. Nysingh advocaten-notarissen begeleidt families en bedrijven in alle fasen. De cliënten van het kantoor profiteren behalve van de aanwezige expertise rondom familiebedrijven ook van de vele kennis van andere rechtsgebieden.

Nysingh is een groot combinatiekantoor. Met 235 medewerkers, waarvan 110 notarissen en advocaten, bedient het kantoor een flink deel van de Nederlandse markt vanuit locaties in Apeldoorn, Arnhem en Zwolle. Het kantoor bestaat al ruim 150 jaar. “We stonden in de beginjaren al grote bier- en textielfamilies uit het oosten van het land bij. We hebben altijd veel familiebedrijven als cliënt gehad”, vertelt Angelique Hommes-Kuijer, notaris bij Nysingh.

Totale life cycle
Nysingh staat bedrijven en de families erachter bij in alle fasen van het bedrijf. “We richten bedrijven op, we ondersteunen ze bij de groei, we doen aan risicomanagement wanneer nodig en we zijn betrokken bij de overdracht”, zegt Hommes, tevens voorzitter van de branchegroep familiebedrijven binnen Nysingh. “We zijn dus heel bewust niet alleen gericht op de overdracht, zoals veel andere kantoren dat wel zijn. We begeleiden families in de totale life cycle.”

De branchegroep familiebedrijven die Nysingh enkele jaren geleden heeft opgericht bestaat uit acht specialisten die zich hoofdzakelijk vanuit familierecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en onroerendgoedrecht ontfermen over de vraagstukken die spelen bij bedrijfsfamilies. Voordeel van de grootte van het kantoor is volgens Hommes dat familiebedrijven gebruik kunnen maken van aanpalende expertise. “Vorige week was ik bij een familiebedrijf dat te maken kreeg met aanbestedingsrecht. Op dat vlak zijn andere collega’s zeer goed ingevoerd.”

Model voor continuïteit
Nysingh heeft een model ontwikkeld dat de continuïteit van familiebedrijven handvatten geeft. De hoofdthema’s zijn vermogens- en estate planning, onroerend goed en bedrijfshuisvesting, structuur en goed bestuur, familierelaties en zeggenschap en werknemersparticipatie. Hommes hecht bijzonder veel waarde aan het goed structureren van familiebedrijven. “Het ligt bijvoorbeeld vaak gevoelig om familieleden aan te spreken op niet goed functioneren. Dat maakt het nog belangrijker er over na te denken en zaken goed te organiseren.”

Veranderende wetgeving is van invloed op hoe de specialisten van Nysingh hun cliënten adviseren. “Het erfrecht is veranderd en we kennen sinds kort de Flex BV. Dat zijn zaken waar familiebedrijven over het algemeen ook mee te maken hebben.” Uit recent onderzoek van Nysingh in samenwerking met Hogeschool Windesheim blijkt dat familiebedrijven lang niet alle juridische instrumenten gebruiken die zij zouden kunnen of misschien wel moeten gebruiken. “Denk aan de noodopvolgingsregeling. Wat als de directeur plotseling in coma raakt of komt te overlijden? Dan moet je een plan klaar hebben liggen.”

Familiestatuut
Een ander instrument dat weliswaar steeds meer, maar nog altijd veel te weinig wordt ingezet is het familiestatuut. “Het is de manier bij uitstek om een aantal belangrijke zaken te regelen en conflicten te voorkomen”, zegt Hommes. Tegelijkertijd ziet ze dat de Raad van Commissarissen steeds vaker plaats maakt voor een Raad van Advies. “Een Raad van Advies is vrijer, heeft meer een klankbordfunctie. Voorheen was vader standaard commissaris als hij het bedrijf had overgedragen. Dat zien we afnemen. Daardoor krijgt de opvolger vaak meer de ruimte om het bedrijf op zijn of haar eigen manier te runnen.”

Familiebedrijven hebben net als andere bedrijven te maken met economische tegenwind. Hoewel de meeste van hen zo zijn ingericht en gefinancierd dat ze tegen een stootje kunnen, beginnen de potjes ook bij familiebedrijven op te raken, stelt Hommes. “Sommigen roepen – al dan niet tijdelijk – de hulp in van een participatiemaatschappij om de crisis te overleven. Dergelijke participaties zagen we tot voor kort weinig bij familiebedrijven.”

Zaken vastleggen
Belangrijk thema binnen familiebedrijven was en is logischerwijs de bedrijfopvolging. “Nog steeds zien we dat binnen veel families niet over de opvolging wordt gesproken. Het is vaak niet bekend wie de opvolger wordt.” Ook andere zaken blijven volgens Hommes onbesproken. “Mogen partners van kinderen bijvoorbeeld in het bedrijf werken? Wie bepaalt dat? Maak dingen bespreekbaar en leg zaken vast.” Dat (notarieel) vastleggen van ideeën en afspraken heeft volgens Hommes minder om het lijf dan veel families veelal denken. “Voor een paar duizend euro heb je heel veel zaken uitstekend geregeld.”


Nysingh advocaten-notarissen
Apeldoorn – Arnhem – Zwolle
Tel: 055 – 527 12 71

 

Recommended Posts