PWC publiceert vervolgonderzoek naar UBO-register

PWC deed al eerder dit jaar onderzoek naar het vermaarde UBO-register. In een nieuwe publicatie draagt het accountants- en belastingadviseursbedrijf opnieuw bij aan de discussie over deze nieuwe regelgeving die ook aandeelhouders van familiebedrijven zal treffen. 

De verkenning ‘Wat is de ruimte voor privacy in een transparante wereld’ stelt dat de balans tussen transparantie en privacy een belangrijk aandachtspunt is en blijft.

Impact op privacy 
De inleiding van de studie laat niets aan duidelijkheid te wensen over: “Hoewel er nog veel onduidelijkheid bestaat over de exacte invulling van het UBO-register, laat ons onderzoek onder vijftien landen zien dat de invoering van dit register impact heeft op de privacy en gevoelens van veiligheid van UBO’s. Deze zorgen moet de nationale wetgever naar onze mening zichtbaar meenemen in de afweging tussen de maatschappelijke roep om transparantie en het recht van het individu op privacy bij de invoering van het register.”

Suggestie voor verbetering
Deze publicatie van PWC beschrijft een mogelijkheid om de privacy beter te waarborgen, vat FBNed samen. Hoe? “Door de UBO’s van een Stichting Administratiekantoor (STAK) niet in een openbaar register op te nemen. Dit is conform de Europese Richtlijn en sluit aan bij het vertrouwelijke karakter van deze rechtsvorm en zal leiden tot meer bescherming voor deze kwetsbare groep.”

De complete studie is te vinden via deze link. 

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief