Raad in Beeld: Angelique Hommes (Nysingh Advocaten en Notarissen)

Sinds eind 2016 is de redactie van Fambizz verrijkt met zeven extra experts uit het vak. In deze rubriek, Raad in Beeld, stellen we ze één voor één aan u voor. Vandaag is het woord aan Angelique Hommes (Nysingh Advocaten en Notarissen).

Op wat voor manier is uw organisatie betrokken bij familiebedrijven?
“Nysingh houdt zich bezig met juridische dienstverlening voor de zakelijke markt op alle rechtsgebieden. Vanaf het begin – nu zo’n honderdvijftig jaar geleden – ligt onze focus op familiebedrijven. Wat dit type klant heel interessant maakt is de combinatie van privé en zakelijk. De DGA van een familiebedrijf is extreem betrokken bij de organisatie, houdt zich veel bezig met governance en kan snel beslissingen nemen.”

Waar komt uw persoonlijke affiniteit met familiebedrijven vandaan?
“De persoonlijke affiniteit met familiebedrijven is vooral gegroeid door mijn werk. We kijken bij Nysingh niet alleen naar opvolging, maar met name naar continuïteitsvraagstukken. Wat als de DGA komt te overlijden? Wat gebeurt er in het geval van een scheiding of arbeidsongeschiktheid? Ik ben via deze vraagstukken betrokken bij de gehele levenscyclus van een familiebedrijf en ken ook vaak de complete familie. Dat maakt mijn werk zo leuk.”

Heeft u een boodschap voor (bestuurders van) familiebedrijven?
“Als men het bedrijf wil overdragen op een volgende generatie, dan is mijn advies om dat zo snel mogelijk te doen. In elk geval nog dit jaar. We weten immers niet wat voor kabinet er straks komt en welke plannen er tijdens Prinsjesdag gepresenteerd gaan worden. De kans dat de huidige bedrijfsopvolgingsregeling gewijzigd wordt is groot.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief