Raad in Beeld: Niels Govers (Clavis B.V.)

Sinds eind 2016 is de redactie van Fambizz verrijkt met zeven extra experts uit het vak. In deze rubriek, Raad in Beeld, stellen we ze één voor één aan u voor. Vandaag is het woord aan Niels Govers, familiebedrijfskundige en partner bij Clavis B.V.

Op wat voor manier is uw organisatie betrokken bij familiebedrijven?
“Clavis is een compleet financieel dienstverlener. Een family office in de breedste zin van het woord. We richten ons voornamelijk op de drie pijlers vermogensstructurering, directievoering en trustdiensten en vermogensbeheer. Dit doen wij voor families en hun bedrijven.”

Waar komt uw persoonlijke affiniteit met familiebedrijven vandaan?
“Eigenlijk ben ik er ingerold vanuit de behoefte van de markt en mijn passie voor de persoonlijke en emotionele kant van de zaak. Ik ben altijd nauw betrokken geweest bij familiebedrijven, met name als het gaat om de voortzetting van deze organisaties. Van origine ben ik fiscalist en richtte ik me op de technische benadering, maar ik kwam steeds meer tot de conclusie dat wat er binnen de familie gebeurt net zo belangrijk is. Daarmee doel ik op de relaties tussen personen en tussen personen en het bedrijf zelf. Pas als die op orde zijn, kun je je gaan bezighouden met het technische aspect. Dat zien familiebedrijven zelf ook steeds meer in. Vanuit mijn passie voor het familiebedrijf schreef ik verschillende artikelen, geef ik presentaties en opleidingen op dit vlak.

Voor grote (familiale) ondernemingen ben ik aanspreekpunt en sparringpartner. Hierbij coördineer ik processen binnen familiebedrijven en ben ik vertrouwenspersoon voor deze families. Voor hen regisseer ik diverse vraagstukken in de breedste zin van het woord en ben ik gesprekspartner bij familie- en directievergaderingen. Relevante thema’s richten zich op het opzetten en aanpassen van structuren, vermogensbegeleiding, governancevraagstukken en overdrachten naar volgende generaties, estate planning, alsmede het ontwikkelen van een langetermijnvisie.

Overigens ben ik groot voorstander van een keurmerk voor mensen die een kwalitatieve opleiding en/of relevante ervaring hebben op het gebied van familiebedrijven.”

Heeft u een boodschap voor (bestuurders van) familiebedrijven?
“Ik zou familiebedrijven graag op het hart drukken dat een goede band binnen de familie zó belangrijk is. Niet alleen om persoonlijke redenen, maar een krachtige verbinding tussen familieleden en tussen de familie en het bedrijf is cruciaal voor het runnen van een succesvol familiebedrijf. Daar staat of valt het mee en dat zouden meer mensen zich moeten realiseren. Naar mijn mening moeten familiebedrijven tenslotte ‘denken in generaties’ en niet ‘denken in kwartalen’.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief