“Raad van Advies logische stap”

 In Bestuur & Personeel

Steeds meer familiebedrijven stellen een Raad van Advies (RvA) of Raad van Commissarissen (RvC) aan. Een verstandige keuze, weet Reinout Janssens, managing partner van Velde Groep, dat familiebedrijven bijstaat in het vinden van de juiste executives. “Op de lange termijn leidt het tot succes.”

Bij Velde Groep, dat zich (internationaal) bezighoudt met het werven van executives voor hoofdzakelijk familiebedrijven, melden zich steeds vaker bedrijven die zich oriënteren op externe adviseurs. Het bureau staat ondernemers bij met brede advisering op het gebied van entrepreneurship en human capital. “Ons advies kan zijn: beste ondernemer, stel een Raad van Advies of Raad van Commissarissen aan”, zegt Reinout Janssens, managing partner van Velde Groep. Met name de RvA blijkt een groeimarkt. Een dergelijke raad vraagt om een degelijke samenstelling, die past bij het bedrijf in kwestie.

Waarom zou een familiebedrijf een Raad van Advies aanstellen?
“Ondernemers in het familiebedrijf streven naar continuïteit van hun bedrijf, maar ook naar groei en verdere professionalisering. Daarbij missen zij niet zelden een strategisch en objectief klankbord. Zij willen echter hun zelfstandigheid en vrijheid behouden. Een RvA is dan een logische stap. Betrokken mentoren met een staat van dienst, die de ondernemer kunnen prikkelen, confronteren, inspireren en adviseren. Een RvA is bovendien goed voor de uitstraling van het bedrijf: naar personeel, bank, leveranciers, arbeidsmarkt, het netwerk.”

En dit leidt tot succes?
“Absoluut. Wij durven te stellen dat een samenstelling van betrokken mentoren in een RvA de onderneming op de langere termijn succesvoller maakt. Externe ogen kijken anders naar een ondernemer en zijn of haar bedrijf. Externe ogen confronteren en dwingen, maar inspireren ook. Dus zeggen wij: ondernemer, gun uzelf een Raad van Advies.”

Uit wat voor mensen bestaat een Raad van Advies?
“Vaak hebben in een RvA personen zitting die zelf ondernemer zijn geweest of succesvol directielid in het bedrijfsleven. Dat maakt hen zeer geschikt om mee te sparren over zaken als managen van groei, professionalisering, investeringen, overnames, internationalisering of dichterbij huis: de eigen opvolging. Soms weten zij waar de kansen liggen die ondernemers zelf nog niet hebben gezien.”

Waar vinden jullie de juiste kandidaten voor een Raad van Advies?
“Laat ik allereerst stellen dat wij geen gebruikmaken van een ‘old boys network’ of iets van dien aard. Prestaties uit het verleden bieden namelijk geen garantie voor de toekomst. We hebben jarenlange ervaring met familiebedrijven. Sterker nog: het gros van onze klanten bestaat uit familiebedrijven. Wij zetten de vacature uit. Ons sterke merk helpt bij het werven van de juiste kandidaten. We gaan daarbij heel grondig te werk overigens. We spreken twintig tot soms wel dertig kandidaten en vaak komt daar een shortlist uit van vier, vijf namen. Behalve naar de juiste achtergrond kijken wij altijd naar de gerichte sollicitatiemotivatie en of de persoonlijkheid past. Niet zelden blijken de op papier minder geschikte cv’s de best passende kandidaten op te leveren. Want zeker bij familiebedrijven gaat het om de match, de klik die nodig is.”

Recommended Posts