Rabobank komt met plan voor varkenssector

 In Bestuur & Personeel

De varkenshouderij, waaronder veel familiebedrijven, moet op de schop. De Rabobank steekt daarvoor minimaal 200 miljoen euro in de sector.

Het geld is nodig voor herverkaveling van bedrijven, duurzamer produceren, imagoverbetering en verminderen van de overlast. Vooral de verwerking van mest is een probleem. Om alles te verwerken worden zes à zeven regionale mestfabrieken gebouwd. Varkenshouders zonder toekomstperspectief moeten verdwijnen.

Reddingsplan
Dat staat in een reddingsplan van een commissie onder leiding van oud-minister Rosenthal, waarin de Nederlandse varkenssector samenwerkte met de Rabobank en het ministerie van Economische Zaken. Het rapport wordt donderdag in Den Haag gepresenteerd.

Volgens de commissie is de varkenssector een belangrijke economische pijler, waarin 26.000 mensen werkzaam zijn, veelal in familiebedrijven. De bedrijfstak heeft een productiewaarde van acht, en een exportwaarde van vijf miljard euro. De boeren moeten meer samenwerken, hun kosten verlagen en de waarde van hun product verhogen. Zo moet er een kwaliteitsmerk ‘Holland Varken’ komen.

Reconstructiewet
Er is echter al kritiek op de plannen. “Herverkaveling kwam onder de reconstructiewet niet van de grond. Waarom nu wel?”, stelt deskundige Robert Bodde in het vakblad De Boerderij. ”Er resteert weinig anders dan krimp en sloop.”

Recommended Posts