Rabobank: schuldig of niet?

 In Bestuur & Personeel

Rabobank en Oad staan recht tegen over elkaar in de rechtbank. Morgen komt de uitspraak of Rabobank wel of niet schuldig is voor het faillissement van familie- en reisbedrijf Oad. Wat is er voorafgaand gebeurd en wat is de stand van zaken?

Het familiebedrijf Oad is  ruim twee jaar geleden failliet verklaard. Volgens de familie Ter Haar, eigenaar van Oad, zou het bedrijf en verschillende externe ondernemers (zoals D-reizen) maar twee weken nodig hebben om een doorstart te kunnen maken. Het familiebedrijf bestond voor het faillissement tachtig jaar.Morgen maakt de rechtbank bekend of Rabobank de stekker er te vroeg uit trok.

Faillissement
Op 23 september 2013 heeft het familiebedrijf zelf het faillissement aangevraagd bij de rechtbank in Almelo. Volgens de familie was één van de redenen voor het faillissement dat Rabobank een kapitaalinjectie eiste. Deze injectie kwam helaas niet, ook al werd er zelfs extern gezocht naar verschillende financieringsmogelijkheden. Volgens de familie voelt het alsof ze onder dwang het faillissement hebben aangevraagd. Het faillissement werd uitgesproken over alle twintig bedrijven die onder de holding vielen van Oad.

Beide partijen werpen een wirwar aan argumenten de wereld in. Rabobank laat onder andere weten dat zij vinden dat het familiebedrijf niet genoeg innoveerde; er werd bijvoorbeeld niet ingespeeld op de mogelijkheden om online reizen te boeken, waar dat bij concurrenten dat wel mogelijk is. Daarnaast stelde Rabobank in januari 2013 een vermogenseis van tien miljoen euro aan bij Oad. Dit deden ze meer financiele zekerheid te krijgen. In de loop van het jaar werd deze eis door Rabobank verlaagd naar zeven miljoen euro. Uiteindelijk konden of wilden de aandeelhouders niet meer dan 2,5 miljoen euro inleggen.

Openbare confrontatie
Vrijwel exact twee jaar na het failliet verklaren is er de eerste openbare confrontatie tussen Rabobank en Oad. Volgens het reisbureau en de familie was er voor Rabobank geen enkel vrezen; want er was voor twintig miljoen euro aan zekerheden verpand aan de bank. Toch vond de bank dat er te weinig redenen waren om door te gaan en werd er op 6 september 2013 de stekker eruit getrokken, waardoor de familie ter Haar op 25 september het faillissement aanvroeg.

Op 22 september 2015 stonden de twee partijen voor het eerst lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank en sprak Rabobank voor het eerst in het openbaar over de zaak. Daarbij zei de advocaat, Berto Winters, namens Rabobank tegenover Het Financieele Dagblad dat Oad de situatie niet omschrijft zoals die twee jaar geleden was: “Het zonnige beeld dat de Stichting schetst, wordt niet geschraagd door de feiten.” In 2012 lukte het familiebedrijf bijvoorbeeld niet aan verschillende ratio’s te voldoen: “Schending van deze convenanten gaf Rabo het recht de financieringen met onmiddellijke ingang te beëindigen.”

Eis
Broer en zus, Marjorie Sinke en Tom de Waard, eisen een vergoeding van circa 65 miljoen euro. Dit vragen ze onder andere omdat de familie beweert dat wanneer ze twee weken langer de tijd hadden gehad, dat ze dan verschillende onderdelen van het bedrijf hadden kunnen verkopen aan externen. D-reizen was bijvoorbeeld geïnteresseerd in de Globe reisdivisie tour operating. Daarnaast zijn er door dit faillissement vrijwel 1.750 mensen op straat gezet. Woensdag doet de rechtbank uitspraak en zal blijken wier er aan het langste eind trekt en of Rabobank de eis van 65 miljoen zal moeten betalen.

Recommended Posts
E-commerce