Rabobank stuurt MKB door naar crowdfundingplatforms

De Rabobank en crowdfundingplatforms Collin Crowdfund en Oneplanetcrowd gaan samenwerken. De bank gaat ondernemers in het MKB actief doorverwijzen naar de twee platforms.

Het wordt steeds lastiger voor banken om geld uit te lenen aan het midden- en kleinbedrijf. De kosten zijn te hoog, de rentes te laag en strenge regels wat betreft kapitaalbuffers uit Basel III maken dat banken niet gretig zijn om kleine leningen te verstrekken.

Voorzien in behoeften
Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van de Rabobank, kondigde eind 2015 al aan dat de bank overwoog om met crowdfunders samen te werken. “We zullen onze eigen balans minder gebruiken en andere partijen zoeken die helpen bij de financiering. Dat kan crowdfunding zijn”, zo zei hij in een gesprek met deze krant.

“Met deze samenwerking kan de bank ondernemers met een financieringsbehoefte, naast bancair krediet, ook beter wijzen op de mogelijkheden van crowdfunding”, aldus het persbericht van de Rabobank. De bank wil ondernemers die geen of deels bancair krediet kunnen krijgen crowdfunding als alternatief of aanvulling aanbieden. Het risico dat de bank niet mag of kan lopen, ligt daarmee bij kleine leners, vaak particulieren.

Niet de eerste poging
Rabobank is niet de eerste die een dergelijke samenwerking aangaat. ABN Amro probeerde het in 2012 al eens met crowdfunding. Hun initiatief Seeds had een moeizame aanloop, stopte en werd doorgestart. Begin 2015 ging de stekker uit Seeds. Seeds heeft in zeven jaar tijd slechtst zeven projecten gefinancierd. ABN Amro geeft ondernemers, net als Rabobank nu, overigens nog wel advies over crowdfunding maar doet dat niet meer vanuit een eigen platform.

Doorverwijzen
De samenwerking heeft alleen betrekking op leningen. Rabobank verwijst klanten door, maar heeft geen actieve positie in het crowdfundingproces. De samenwerking duurt in eerste instantie een half jaar, daarna volgt een evaluatie.

De platforms
Collin Crowdfund richt zich op kleine ondernemers met een financieringsbehoefte van 50.000 tot 2,5 miljoen euro. Oneplanetcrowd richt zich op MKB’ers met duurzame en sociaal-maatschappelijke projecten.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief