Regeling voor familiebedrijven bij ondernemers onbekend [Deel II]

 In Bedrijfsoverdracht

In het kader van de Fambizz50 deed de redactie van Fambizz rondvraag onder ondernemers. Een analyse van de resultaten.

Ondanks het niet op de hoogte zijn van de BOR is het merendeel van de familiebedrijven wel in het bezit van een familiestatuut. Uit onze rondvraag blijk dat ruim twee derde van de familiebedrijven een dergelijk document heeft opgesteld. Het statuut beschrijft de belangen van de familie in relatie met het familiebedrijf en zorgt voor een verbinding in structuur en visie van verschillende familieleden. In het familiestatuut wordt ook bepaald hoe bindend de regels precies zijn die het document bepalen. Juridische afdwingbaarheid is mogelijk bij overtreding van bepaalde regels, maar de meeste familiestatuten zijn eerder een richtlijn en niet bindend. Het opstellen van een familiestatuut kan een goede basis zijn om duidelijkheid te verzekeren. Een notaris of andere adviseur kan hierbij een goede (neutrale) tussenpersoon zijn.

Hoewel het statuut steeds wordt opgesteld in samenspraak met de familie, blijkt niet iedereen volledig op de hoogte te zijn van wat er precies in het statuut staat. Open communicatie hierover is belangrijk om verwarring en onenigheid binnen de familie te voorkomen. Bij familiebedrijven waar een familiestatuut ontbreekt, ruim 30 procent, zijn het vaak impliciete afspraken die voor de visie en structuur in het bedrijf moeten zorgen. De financiële zaken worden bij de het overgrote deel wel vastgelegd in een VOF-overeenkomst.

Geen ‘big four’
Een gebrek aan kennis van de BOR gaat samen met een andere opvallende conclusie uit het onderzoek: het ontbreken van de zogeheten ‘big four’-adviseurs bij de ondervraagde familiebedrijven. Slechts één ondernemer noemt Deloitte als adviseur voor hun familiebedrijf. De andere ‘big four’-adviseurs PwC, Ernst&Young en KPMG komen helemaal niet voor bij de door FamBizz ondervraagde familiebedrijven. Bij Deloitte, PwC, Ernst&Young en KPMG ligt de focus qua dienstverlening met betrekking tot familiebedrijven op de BOR en overnameregeling, iets waar veel familiebedrijven niet van op de hoogte zijn. Het zou wellicht beter zijn als de grotere spelers zich meer concentreren op het bewustmaken van het bestaan van de BOR alvorens ze te benaderen met hun gespecialiseerde kennis hierover.

Persoonlijke klik
Een andere verklaring voor het ontbreken van de vier grote adviseurs in de FamBizz-lijst is dat familiebedrijven bij het zoeken van een geschikt adviseur als belangrijkste speerpunt de persoonlijke klik noemen. Velen geven aan een samenwerkingsverband te hebben die al enkele tientallen jaren voortduurt. Een aantal noemt de band met hun adviseur zelfs familiair en ziet deze als onderdeel van het bedrijf. De vertrouwensband tussen de adviseur en ondernemer is de voornaamste reden om de samenwerking aan te gaan en voort te zetten.

De Fambizz50 lijst staat hier en het eerste deel van de Fambizz50 analyse staat hier.

Recommended Posts
Comments
  • De BOR is tweeledig. De regeling kan worden toegepast bij overlijden, maar ook tijdens leven, door een schenking van de onderneming (ez, vof, cv) of de aandelen. Het artikel over de BOR is op onze website het populairste artikel. Daarmee hopen wij dat de regeling onder het grote publiek bekender wordt. Het is ook de taak van de accountant om in ieder op de hoogte te zijn van de regeling. Daarnaast is het zaak er tijdig een expert bij te halen. Het serieus bekijken van de schenkvariant binnen de familie is de moeite waard. Bij het schenken van aandelen kan er een belastingbesparing (inclusief uitstel belastingclaim) van 36,6% worden behaald (3,4% in plaats van 40%). Zeker eens naar kijken dus!