Regelingen rondom bedrijfsopvolging in West-Europa gelijk

Met de regeling rondom bedrijfsopvolging loopt Nederland goed in de pas met omliggende landen, zo blijkt uit onderzoek van zakelijk adviesbureau PwC.

Naar aanleiding van een eerder onderzoek van PwC waaruit naar voren kwam dat bedrijfsopvolgingsregelingen nodig zijn om de continuïteit van Nederlandse familiebedrijven te garanderen, zette PwC de regelingen van een aantal omliggende landen omtrent dit onderwerp op een rij. PwC deed dit voor België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Voor vrijwel elk van deze landen geldt dat familiebedrijven de motor van de nationale economie vormen, net als in Nederland het geval is.

Belastingverlaging
Vrijwel alle betrokken landen kennen specifieke fiscale faciliteiten voor de bedrijfsopvolging met een omvangrijke tegemoetkoming. PwC concludeerde dat Nederland wat dat betreft dus in de pas loopt. De regelingen hebben, evenals in Nederland, als belangrijkste argument dat de continuïteit van familiebedrijven moet worden gewaarborgd. Hoewel de techniek soms verschilt, leidt de regeling in die landen tot een substantiële belastingverlaging bij de overdracht van het familiebedrijf. Daarbij lijken de voorwaarden waaronder de regeling van toepassing zijn in grote lijnen op elkaar.

Binnen West-Europa bestaat er daarmee een gelijk speelveld voor de overdracht van familiebedrijven. Een gegeven waarin Nederland afwijkt van de rest, is dat de effectieve belastingdruk iets boven het gemiddelde ligt in vergelijking tot de andere landen. In Nederland is dit circa 3,4 procent tegen een gemiddelde van 2,8 procent van de onderzochte landen.

Discussie
De bedrijfsopvolgingsregelingen voor familiebedrijven staan in West-Europa volop in de belangstelling. In een aantal landen zijn ze onderwerp van discussie met als inzet de roep om afschaffing of versobering wegens misbruik of strijd met het gelijkheidsbeginsel. Tegelijkertijd onderkennen de betrokken landen in de redenen voor de regelingen dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten van belang zijn voor de groei en continuïteit van de familiebedrijven. Omdat familiebedrijven het kloppende hart van de West-Europese economie vormen, zijn de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet alleen essentieel voor die bedrijven maar ook voor de samenleving, aldus PwC. Nederland biedt een gelijk speelveld met de omliggende landen en PwC bepleit in het onderzoeksrapport om deze balans niet te verstoren.

Het hele onderzoeksrapport staat hier.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief