Register negatief effect voor familiebedrijven

Verschillende Europese familiebedrijven geven aan dat het UBO-register een negatieve impact heeft op de privacy en veiligheid van familiebedrijven in het register. Deze index houdt verschillende gegevens bij over aandeelhouders binnen bedrijven.

Vermogende families en familiebedrijven uit Europa zijn door PwC voor dit onderzoek ondervraagd. Volgens PwC is het belangrijk dat er goede balans is tussen transparantie en privacybescherming. In de meeste onderzochte landen concentreren de zorgen over de invoering van het UBO-register zich rondom de persoonsgegevensbescherming, vooral als het om minderjarigen en andere kwetsbare personen gaat. Een enkel land meldt ook verzwaring van de administratieve lasten.

UBO-register
Het register is bedoeld voor banken, notarissen en opsporingsdiensten die gegevens moeten controleren. Tot 27 juni 2017 hebben alle bedrijven uit Europese lidstaten de mogelijkheid om de gegevens in te voeren. Het doel van het register is om belastingontduiking, witwaspraktijken en terrorismefinanciering aan te pakken. In het register komen gegevens zoals naam, geboortedatum, nationaliteit en het procentuele belang van UBO’s met een belang van meer dan 25 procent in een bedrijf te staan.

De zorgen omtrent privacy en veiligheid van dit register moet de nationale werkgever serieus nemen, schrijft PwC in haar rapport. Belangrijk is dat verschillende partijen onderzoeken hoe het register tot stand moet komen. Het idee is niet dat er in het register staat vermeld wat de omvang van het aandelenpakket per aandeelhouder is of dat het mogelijk is om het vermogen op een bepaalde waarde te schatten. De EU wil via deze registratie criminele of ongewenste activiteiten opsporen.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief