René van der Klei (Flynth Audit): “Samenwerken zit in ons DNA”

Flynth Audit (credits Martin Hogeboom)

Een accountant kiezen, hoe doe je dat eigenlijk? Gaat het uitsluitend om de controle van de cijfers? Of ook om het verhaal achter de cijfers? René van der Klei, registeraccountant en commercieel lid van het managementteam van Flynth Audit: “Wij proberen altijd verder te kijken dan de cijfers.”

In de accountantswereld gaat het vaak over de ‘Big Four’, oftewel: Deloitte, PwC, EY en KPMG. René van der Klei kent deze wereld als geen ander; hij werkte 23 jaar als registeraccountant bij Deloitte en KPMG. In 2018 stapte hij over naar Flynth. Van der Klei: “Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat Flynth echt onderscheidend is op het gebied van organisatiestructuur en cultuur.”

Nieuwe balans

“In 2016 werd ik ernstig ziek”, geeft Van der Klei aan. “Na ruim een jaar, toen ik weer kon werken, was ik vastbesloten om de Big Four te verlaten. Niet omdat ik het werk of mijn collega’s niet meer leuk vond, maar omdat ik een betere balans wilde tussen mijn werk en privéleven. Zo kwam ik in 2018 in gesprek met Flynth, een bedrijf dat bijna een eeuw geleden als coöperatie is ontstaan, toen lokale ondernemers in het Westland besloten om hun administratie en belastingzaken onder te brengen bij specialisten. Inmiddels hebben wij ons ontwikkeld tot een van de grootste adviseurs en accountants van en voor ondernemend Nederland.”

Organisatiestructuur als troef

Van der Klei vervolgt: “Deze coöperatieve achtergrond bepaalt tot op de dag van vandaag onze identiteit. De aandelen van Flynth Holding zijn ondergebracht in een stichting en het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van klanten en maatschappelijke instellingen. Flynth heeft dus geen partnermodel. Hierdoor worden winsten geïnvesteerd in de organisatie zelf én in onze werknemers. Ook staan hierdoor de doelstellingen voor de langere termijn centraal, net als bij familiebedrijven. Door onze structuur en cultuur staat bovenal het belang van een goede samenwerking, zowel intern als met onze klanten, voorop.”

Flynth Audit Martin Hoogeboom

René van der Klei. Fotograaf: Martin Hogeboom

Flynth Audit: geen checklistmentaliteit

Van der Klei werkt bij Flynth Audit, de controlepraktijk van Flynth, waar ongeveer 130 audit professionals werkzaam zijn. “Ook bij Flynth wordt hard gewerkt als het nodig is, maar de basis vind ik gezonder”, zegt Van der Klei. “Dat heeft allereerst te maken met onze cultuur, gericht op samenwerking. Maar ook met het feit dat Flynth Audit geen vergunning heeft voor de controle van Organisaties van Openbaar Belang (zoals beursfondsen en grote financiële instellingen, red.) en dit ook niet ambieert. Dat betekent: minder compliance-druk in de audit, geen checklistmentaliteit en meer aandacht en tijd voor de risico’s in de audit die ertoe doen. Meer tijd voor gesprekken met onze klanten, waarin we kunnen doorvragen tot de kern, zodat we beter weten wat er speelt binnen een onderneming.”

Gedeelde normen en waarden

Het belang van samenwerking en de focus op de lange termijn: het zijn allemaal zaken die passen bij een duurzame klantrelatie. “Het zijn deze normen en waarden die wij delen met veel familiebedrijven”, zegt Van der Klei. “Natuurlijk worden wij als Flynth Audit in eerste instantie ingehuurd om te controleren. Maar binnen de kaders die een controlerend accountant heeft, zijn we altijd gericht op het leveren van toegevoegde waarde. Niet alleen door een kwalitatief goede audit te doen en onze afspraken na te komen, maar bij voorkeur in de rol van sparringpartner of ‘trusted advisor’. Samen met de klant, met een brede blik, kansen en mogelijkheden verkennen.”

“Denk bijvoorbeeld aan verbeteringen in de interne beheersing, financiering en beheersing van werkkapitaal, of thema’s als de ICT-agenda en datamanagement, subsidiemogelijkheden, integrated reportings en bedrijfsopvolging. Een groot voordeel hierbij is dat binnen Flynth 1.600 accountants en adviseurs werkzaam zijn, daardoor zijn er altijd specialisten binnen handbereik.”

NOW

Een actueel thema is de accountantscontrole op de NOW-gelden. Van der Klei: “Een complex samenspel. Als accountants hebben we een belangrijke taak binnen het publieke belang gekregen. De NOW-controles zijn intensief, omdat de overheid het risico op oneigenlijk gebruik en fraude wil verkleinen. Daarbij is gekozen voor verschillende gradaties in de vereiste intensiteit van de controles. Ondernemers willen de kosten voor de controle uiteraard minimaliseren. Tegelijkertijd vreest de voorzitter van de Accountantskamer een golf aan tuchtzaken rondom de NOW-controles. Ons werk moet dus goed zijn, zoals de maatschappij van ons mag verwachten. Maar ook willen we optimaal samenwerken met onze klanten, met duidelijke afspraken over de kosten en de specifieke oplevering.”

“De NOW-regeling vraagt immers om verantwoording over een periode midden in het boekjaar. Het werk wordt bovendien uitgevoerd onder strikte deadlines, in een periode van al bestaande piekbelasting in onze sector én gedurende de lockdown. Binnen die stevige uitdagingen is ons onderscheidend vermogen dat Flynth gaat voor kwaliteit en dat samenwerken, zowel intern als met onze klanten, in ons DNA zit.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief