Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt ondernemerschap familiebedrijven

 In Innovatie

De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt welke factoren het ondernemerschap van Nederlandse en Duitse familiebedrijven beïnvloeden. Iedereen kan hieraan bijdragen.

Als onderdeel van haar master-thesis aan de Rijksuniversiteit Groningen is Julia Bremer bezig met een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op het ondernemerschap van Nederlandse en Duitse familiebedrijven. Daaronder wordt onder meer het gedrag van de ondernemers verstaan: hoe innovatief, risiconemend en proactief zijn ze? Bremer onderzoekt in welke mate ondernemerschap beïnvloed wordt door de volgende factoren:

– de interne zakelijke omgeving
– de vraag of het een beursgenoteerde onderneming betreft
– de vraag of de CEO een lid is van de familie
– de ambtstermijn van de CEO
– de betrokkenheid van de volgende generatie

Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de vraag in hoeverre het ondernemerschap beïnvloed wordt door externe factoren vanuit de markt.

Doe mee!
Om een zo valide mogelijk onderzoeksresultaat neer te zetten is het zaak dat deze vragenlijst door zoveel mogelijk respondenten wordt ingevuld. Bremer roept familiebedrijven op om middels een online vragenlijst bij te dragen aan dit onderzoek.

Recommended Posts