Roep om compensatieregeling bij bankstoring zwelt aan

 In Finance

De Consumentenbond doet opnieuw een oproep aan Tweede Kamerleden. Er is nog altijd geen compensatieregeling voor consumenten en bedrijven die de dupe zijn van bankstoringen.

Internet- en mobiel bankieren is de laatste jaren bij de grote Nederlandse banken steeds vaker onderhevig aan storingen. Dit veroorzaakt veel irritatie bij de consument en tevens leidt dit tot een groot gemis aan omzet van bedrijven. Door de bankstoringen lopen ook veel familiebedrijven omzet mis. Het is voor hen daarom van groot belang dat er door het kabinet een wettelijke compensatieregeling wordt ingevoerd.

Ook volgens het VNO-NCW zijn deze storingen “een slechte zaak” voor ondernemers en burgers. “Bedrijven zien in elk geval tijdelijk omzet verloren gaan, en het is de vraag of dat altijd volledig wordt ingehaald als de systemen weer draaien.” Dit gaf Roelf van der Kooij van de werkgeversorganisatie aan, naar aanleiding van een eerder bericht over cyberaanvallen.

Oorzaken
Volgens de banken hebben de storingen meerdere oorzaken, van ‘technische problemen’ tot onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast zijn de banken vorig jaar vaak slachtoffer geweest van cyberaanvallen, waardoor betalingsverkeer onmogelijk wordt. De excuses van de banken worden niet meer getolereerd door de Consumentenbond. Zij vinden dat de banken niet meer mogen weglopen van hun verantwoordelijkheden. “Banken zijn een nutsvoorziening. Ze zijn er verantwoordelijk voor dat alles werkt”, aldus Sandra de Jong van de Consumentenbond.

Compensatie
Wanneer klagen niet meer werkt om het digitaal bankieren juist te laten functioneren, vindt De Jong ook dat er een wettelijke regeling moet komen die consumenten compenseren voor het ongemak wat zij ervaren. Op dit moment bestaat er in de energiebranche al wel een soortgelijke compensatieregeling. Wanneer de stroom langer dan vier uur uitvalt, ontvangt de klant een financiële compensatie. Dit bedrag wordt ook uitgekeerd wanneer het probleem niet buiten de invloed van de netbeheerder valt.

Storingen
Uit onderzoek van Allestoringen.nl blijkt dat klanten van ING het meest vaak hinder ondervinden van storingen. ING blijkt de eerste vier maanden van dit jaar 63 dagen last te hebben gehad van een grote storing. ABN Amro en Rabobank hadden in deze periode respectievelijk met 55 en 54 storingsdagen te maken. De SNS Bank blijkt met in totaal zeven storingsdagen het minst slecht te functioneren.

Recommended Posts