Ruim 270.000 eigenaren van familiebedrijven dreigen privacy te verliezen

 In Homepage, Onderzoek

Vanaf januari 2020 zijn ondernemingen en rechtspersonen verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Dan treedt, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, het UBO-register in Nederland in werking. Het UBO-register gaat grote invloed hebben op de privacy van eigenaren van familiebedrijven. Uit onderzoek van het RSM-Nyenrode Instituut blijkt dat de gegevens van ruim 270.000 Nederlandse eigenaren van familiebedrijven door deze wet openbaar worden.

Dit staat sterk in contrast met het belang dat veel Nederlanders hechten aan hun privacy. Dit wordt ook door de overheid onderschreven in de onlangs ingevoerde AVG-wetgeving. Uit het onderzoek onder het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-panel blijkt dat bijna de helft (48 procent) van de eigenaren van grotere familiebedrijven onvoldoende bekend is met het UBO-register. Slechts 35 procent van de eigenaren is zich bewust van de consequenties van de invoering van het UBO-register. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering, door transparantie te creëren over de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming.

Inbreuk op privacy

Van de ondernemers die wél bekend zijn met het UBO-register, stelt maar liefst 71 procent dat het UBO-register een grote inbreuk doet op hun privacy. Ook maakt 42 procent zich zorgen om de veiligheid van zichzelf en van de familie wanneer het UBO-register daadwerkelijk wordt ingevoerd. Voorlichting aan en voorbereiding door eigenaren staat dan ook nog in de kinderschoenen.

Laura Bles-Temme, Head of Tax bij RSM, licht de uitkomsten van het onderzoek toe: “Uit de reacties blijkt dat de implementatie van het UBO-register niet alleen als ongewenst en lastenverzwarend wordt gezien. Er ontstaat mogelijk ook een geheel nieuwe markt voor adviseurs om eigenaren van familiebedrijven bij te staan hun privacy en die van hun kinderen enigszins te borgen als de UBO-regelgeving van kracht wordt.” Uit het onderzoek blijkt dat de meeste eigenaren van familiebedrijven (70 procent) zich hierbij vooral richten op hun accountant voor eventueel advies.

Probleem van familiebedrijven

Roberto Flören, RSM-hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht en tevens verbonden aan Nyenrode Business Universiteit, geeft aan: “Waarschijnlijk hebben niet veel Nederlanders problemen met maatregelen die financieel-economische criminaliteit tegengaan. Echter wordt het een probleem als hiertoe vele goedwillenden onder deze maatregel moeten lijden. In het UBO-register komen dan ook álle eigenaren van Nederlandse familiebedrijven te staan die minstens 25 procent van de eigendom in hun bv bezitten. Niet dat de initiatiefnemer van het UBO-register de eigenaren van familiebedrijven direct verdenkt van bijvoorbeeld terrorismefinanciering, maar helaas valt deze groep ook onder de definitie van de UBO. De initiatiefnemer realiseerde zich waarschijnlijk niet dat het om een erg grote groep Nederlanders gaat die hierdoor geraakt worden in hun privacy.”

Klik hier voor de whitepaper.

Recommended Posts