RvA of RvC kan bestuur professionaliseren

 In Bestuur & Personeel, Innovatie

Zwolle – Familiebedrijven staan vaak niet open voor een Raad van Commissarissen of een Raad van Advies. Toch kan een dergelijke Raad juist voor hen een stok achter de deur zijn.

Goed bestuur is een belangrijk thema binnen familiebedrijven. Het bestuur wordt stukken professioneler wanneer een familiebedrijf een RvA of een RvC in het leven roept, maar familiebedrijven staan hier vaak nog wat twijfelachtig tegenover. Toch kan een Raad van Advies of een Raad van Commissarissen een goede stok achter de deur zijn voor een familiebedrijf. Dit blijkt uit het onderzoek van het lectoraat familiebedrijven van hogeschool Windesheim, dat gepresenteerd werd tijdens het symposium ‘Goed bestuur in MKB-familiebedrijven’ van 27 november waar Fambizz bij aanwezig was.

Professionaliseren bestuur
Veel familiebedrijven staan vooralsnog onwelwillend tegenover een RvA of een RvC. Bij een dergelijke Raad krijgen personen buiten de directie zeggenschap over of inspraak in het familiebedrijf. “Een RvC of RvA is nodig om het familiebedrijf te professionaliseren”, zei Tjebbe Nabuurs, directielid van transportbedrijf Nabuurs BV en voorzitter van FBNed, tijdens het Symposium. Het familiebedrijf van Nabuurs heeft zelf een Raad van Advies en hij ziet dit als een aanvulling op het bedrijf: “Externe mensen die het beste voor hebben met het familiebedrijf sturen je niet met een kluitje het riet in, zo simpel is het!”

Wettelijke code
Een algemene code op het gebied van bestuur lijkt vooralsnog ver weg voor Nederlandse familiebedrijven. “Zij zitten  helemaal niet op wettelijke regels en eisen te wachten”, meent Nabuurs. Toch kan een dergelijke code bijzonder succesvol zijn. In België geldt voor niet-beursgenoteerde ondernemingen de Code Buysse. Deze code wordt onder andere toegepast door veel familiebedrijven. Jozef Lievens (gedelegeerd bestuurder van het Belgische Instituut voor het Familiebedrijf IFB) liet weten dat zo’n code ook uitkomst kan bieden voor Nederlandse familiebedrijven. “Al zie ik het nog niet zo snel gebeuren, want in Nederland is gewoon te veel weerstand tegen een gedragscode.”

Recommended Posts