Seminar: Bedrijfsopvolging

Enschede – Hoe bereid je je goed voor op een bedrijfsoverdracht? Tijdens de seminar Bedrijfsopvolging van 29 maart gaven Saxion KIO en BDO diverse adviezen aan studenten en ondernemers.

Op de afdeling van Saxion Kenniscentrum Innovatie en Ondernemerschap (KIO) in Enschede geven Saxion en BDO Accountants & Adviseurs een seminar voor studenten die later het stokje van hun ouders willen overnemen. Erik Wierstra, lector Familiebedrijven bij Saxion KIO, leidt de bijeenkomst in. Hij benadrukt dat zo’n 70 procent van de bedrijven een familiebedrijf is en dat het tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend is dat kinderen in de voetsporen van hun ouders treden. Voorbereiding is volgens hem dan ook het toverwoord. “Gezien het grote aandeel familiebedrijven is het opvallend dat het opvolgingsproces vaak niet goed geregeld is.”

Bedrijfsoverdrachtsregeling

Jacob-Jan Mossel is vanuit de adviesgroep Familiebedrijven BDO nauw betrokken bij overnames. Ook hij onderstreept het belang van voorbereiding. “Gemiddeld hebben familiebedrijven vijf à tien jaar nodig om de bedrijfsovername goed te regelen”, vertelt hij. “Bovendien moet je, om gebruik te kunnen maken van de BedrijfsOpvolgingsRegeling, het bedrijf minstens vijf jaar voortzetten. “Het is maatwerk. Schenk je je bedrijf of draag je het over? Incasseer je direct of gespreid? En hoe verdeel je de aandelen onder de kinderen?”

Eerlijk verdelen
De verdeling onder de kinderen blijkt vaak een gevoelig punt, vertelt Mossel. “Wat is eerlijk verdelen? Als je drie zoons hebt, kun je hun alle drie een tv geven. Dat is gelijke verdeling. Maar als er één blind is, is het dan ook eerlijk?” Mossel doelt op kinderen die niet in het bedrijf van hun ouders willen werken, maar wel een aandeel willen. Ook zeggenschap blijkt menigmaal een heikel punt te zijn. “Wanneer een van de kinderen directeur is, kunnen de andere kinderen de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen. Want als directeur wil je misschien investeringen doen en die kunnen ten koste gaan van het dividend. Een broer of zus die privé een grote aankoop of reis gepland had, kan dan roet in het eten gooien.”

STAK: certificeren van aandelen
Volgens Mossel is het raadzaam, zeker wanneer sprake is van een grote groep aandeelhouders, gebruik te maken van de Stichting Administratiekantoor (STAK). Via de STAK worden aandelen gecertificeerd en het stemrecht geconcentreerd over enkele personen. “Een slimme optie als de aandeelhouders verschillende belangen hebben. Via de STAK bereik je doorgaans eenvoudiger consensus.”

Noodopvolging
Een ondergeschoven kindje is de anticipatie op noodopvolging. Van alle ondernemers zou immers 18 procent door calamiteiten (overlijden, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding et cetera) het bedrijf vroegtijdig verlaten. Minder dan de helft van de ondernemers zou hier goed op voorbereid zijn. Mossel: “Een goede voorbereiding houdt in dat je maatregelen treft op het gebied van leiding, eigendom en zeggenschap. Wie betaalt de rekeningen als jij wegvalt? Wie neemt de zaken waar? Via de STAK kun je al veel zaken regelen. Leg in ieder geval alles vast en stel de betrokkenen – zoals het managementteam – van de afspraken op de hoogte.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief