Specialisten en adviseurs voor familiebedrijven verenigen zich in het NGFB

NGFB

Het Nederlands Gilde van Familiebedrijfsspecialisten (NGFB) is recent opgericht om onafhankelijke expertise te bieden aan familiebedrijven en de families achter deze bedrijven. Familiebedrijven spelen een essentiële maatschappelijke en economische rol. De omgeving van familiebedrijven verandert constant. Wat leidt tot een toename van de complexiteit. De behoefte aan kennis en expertise neemt evenredig toe. Adviseurs en specialisten vanuit verschillende vakgebieden hebben zich verenigd in het NGFB. De doelstellingen van het NGFB zijn om kennis en expertise verder te ontwikkelen en te bundelen, een platform te bieden en beter vindbaar te zijn. Voor families en voor familiebedrijven.

Expertise voor familiebedrijven

Nederland kent 273.000 grote en kleine familiebedrijven. Zij bieden werk aan 2,5 miljoen mensen. Het is een zeer diverse groep van bedrijven. Met als gemeenschappelijk doel: het doorgeven van het bedrijf aan de volgende generatie. Winstmaximalisatie op de korte termijn staat daarbinnen niet centraal. Continuïteit en het aanpassingsvermogen ten opzichte van de veranderende omstandigheden wél.

Het NGFB is een platform voor ondernemende families en familiebedrijven die op zoek zijn naar  expertise en begeleiding bij vraagstukken die spelen. Met betrekking tot het bedrijf, het eigendom en/of de familie. Het NGFB biedt families een overzicht. Hierin staat over welke onderwerpen er expertise beschikbaar is. En welke specialisten en adviseurs zij daarvoor kunnen benaderen.

“Als familie met een bedrijf hebben wij geregeld vragen over verschillende onderwerpen. Het is fijn dat we dan het NGFB kunnen raadplegen, over welke adviseur bij welk onderwerp het beste past.”

– Adrienne Vertooren, commissaris bij een aantal familiebedrijven, waaronder het eigen familiebedrijf Merford

Kennisontwikkeling

Het NGFB is een beroepsvereniging voor onafhankelijke en vaak zelfstandige familiebedrijfsspecialisten. De vereniging zet zich in voor kennisontwikkeling en verdere ontwikkeling van het vak. Een vak met diverse disciplines, Van organisatieadvies tot estate planning. En van conflictpreventie tot werving & selectie. Vooral de multidisciplinaire samenwerking tussen de specialisten, met een focus op en kennis van familiebedrijven, maakt het NGFB uniek.

Albert Jan Thomassen, directeur FBNed: “De oprichting van het NGFB draagt bij aan de ontwikkeling en professionalisering van het vak van familiebedrijfsadviseur. Familiebedrijven zijn gebaat bij adviseurs die goed begrijpen hoe de dynamiek tussen familie en bedrijf werkt en wat de impact daarvan is op het bedrijf en de familie.”

Symposium NGFB

Op het eerste symposium van het NGFB spraken de leden onder meer over de visie op de toekomst van het familiebedrijf. En over de rol van familiebedrijfsspecialisten daarin. Voorzitter Renée de Kuyper, zelf familiebedrijfsspecialist én 10e generatie aandeelhouder van één van de oudste familiebedrijven in Nederland: “Vanuit het oogpunt van continuïteit moet je niet alleen kijken naar de ontwikkeling van de markt, maar ook naar de toekomst van de familie. De maatschappij wordt steeds complexer. De context voor ondernemende families dus ook. Daar kunnen wij bij helpen.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief