Steeds meer aandacht voor innovatie

 In Innovatie

Deventer – Steeds meer familiebedrijven investeren in innovatieve producten of diensten of in het verbeteren van het productieproces. Een goed teken, want wie niet innoveert, wordt ingehaald.

Financiële instellingen, verhuur en zakelijke dienstverlening en industrie investeren de meeste tijd en middelen in innovatie. De grootte van het bedrijf speelt een belangrijke rol in de mate van innoveren. Hoe meer medewerkers MKB-bedrijven in dienst hebben, hoe hoger de mate van investeren in innovatie. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Panteia/EIM onder 2000 MKB-bedrijven, waar veel familiebedrijven deel van uitmaken.

Samen innoveren
Op het gebied van innovatie werkt één op de drie MKB-bedrijven samen om producten en diensten te verbeteren en productieprocessen te vernieuwen. Uit het onderzoek van Panteia/EIM blijkt dat 49 procent van de financiële instellingen samenwerkt op het gebied van innovatie. De bouwnijverheid, één van de sectoren waar de meeste familiebedrijven zich in bevinden, staat het minst positief tegenover samenwerken om te innoveren. Slechts 24 procent van de bouwbedrijven werkt daadwerkelijk samen om te vernieuwen. Verder ging een vijfde van de MKB-bedrijven in 2012 nieuwe samenwerkingsverbanden aan. Veel van deze samenwerkingsverbanden werden gesloten met toeleveranciers, externe adviseurs, klanten en kennisinstellingen.

Innovatie in de knel
Innoveren is lang niet altijd even gemakkelijk voor bedrijven. Zo moet er voldoende tijd en geld voorhanden zijn en dit is veelal niet het geval. Een ander groot obstakel wordt gevormd door het personeel. Zij zijn lang niet altijd voorstanders van geplande innovaties en werken deze soms zelfs tegen. De belangrijkste knelpunten voor familiebedrijven en andere MKB-bedrijven om niet te innoveren zijn laagconjunctuur, de economische crisis, de krimpende afzetmarkt en het aan de man brengen van producten.

Recommended Posts