Stel de continuïteit van uw familiebedrijf veilig met een levenstestament

PARTNERBIJDRAGE

Staat u er weleens bij stil hoe uw financiële- en medische zaken geregeld moeten worden als u hier zelf niet meer toe in staat bent? Door een zwaar ongeluk of dementie zijn mensen vaak niet meer instaat om eigen keuzes te maken. In zo’n situatie treedt uw testament nog niet in werking omdat u nog niet bent overleden. Een levenstestament is de oplossing. Voor u, uw familiebedrijf en uw familie.

Een voorbeeld ter illustratie
Han is vader van 2 kinderen, Roel en Kelly. Han is enig bestuurder en aandeelhouder van een goedlopende autogarage. Zijn zoon Roel werkt bij hem in de onderneming en is zijn rechterhand . Alles gaat Han voor de wind, volgende week gaat hij zelfs tekenen bij de notaris voor een nieuw bedrijfspand. Maar dan slaat het noodlot toe. Han krijgt een ongeluk en belandt buitenbewustzijn inhet ziekenhuis.

Scenario 1: Han heeft de zaken niet (goed) geregeld
Roel laat de zaak zo goed mogelijk doordraaien. Maar de voorraad raakt op en Roel kan geen nieuwevoorraad kopen zonder handtekening van Han. Roel moet afspraken afzeggen omdat hij niet meer over de juiste middelen beschikt. De aankoop van het nieuwe bedrijfspand kan ook niet doorgaan zonder handtekening van Han. Met kans op een boete door annulering van koop. Ook in het ziekenhuis loopt het stroef. Roel en Kelly moeten over allerlei medische zaken beslissen, terwijl ze
het hier nog nooit met hun vader over hebben gehad. De spanningen lopen op tussen Roel en Kelly.

Scenario 2: Han heeft een levenstestament waarin zaken goed geregeld zijn
Roel laat de zaak zo goed mogelijk doordraaien. Han heeft Roel in zijn levenstestament gemachtigd, waardoor Roel uit naam van Han mag handelen. De voorraad raakt op, dus Roel regelt nieuwe bestellingen zodat klanten niets merken van het wegvallen van Han. Ook mag Roel zijn handtekening zetten onder de koopakte van het nieuwe bedrijfspand. Dat zal pa mooi vinden als hij uit het ziekenhuis komt. In het ziekenhuis moeten Roel en Kelly over allerlei medische zaken beslissen.. Gelukkig heeft hun vader dit uitgebreid vastgelegd en met hen doorgenomen. Ze weten precies wathij wel en niet wil en bespreken dit met zijn artsen.

Regel het met een levenstestament
U ziet het: Naast een “gewoon” testament bij overlijden is het ook belangrijk dat u uw zaken regelt voor onvoorziene situaties tijdens uw leven waardoor u niet (meer) in staat bent uw vermogensrechtelijke en/of uw medische belangen te behartigen. Een levenstestament is een notariële akte waarin u een volmacht geeft aan één of meer personen en waarin u uw wensen
vastlegt tijdens leven. Met deze volmacht mag iemand namens u handelen.

We onderscheiden 3 categorieën :
1. Privé;
2. Zakelijk;
3. Medisch.

Kortom: een levenstestament biedt houvast en duiding voor wie u machtigt en rust voor uzelf.

Aan het denken gezet?
In de waan van de dag zien we vaak dat ondernemers het regelen van dit soort zaken vooruit schuiven. Onder het motto ‘Better safe than sorry’ is ons advies om toch een keer de knoop door te hakken en actie te ondernemen. Heeft dit blog u aan het denken gezet en wilt u meer weten? Lees dan het whitepaper Levenstestament of maak een afspraak met een adviseur bij u in de buurt. U
vindt de contactgegevens op Familiebedrijven | Grant Thornton.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief