Succesvolle belangenbehartiging vraagt om timing en consistentie

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een hot topic, waarbij belangenbehartiging een grote rol speelt. Volgens Joppe Hendriks, oprichter van Continuity, proberen verschillende organisaties net nú op de politieke agenda te komen. Bij belangenbehartiging zijn twee zaken belangrijk: timing en consistentie.

Afgelopen weken is er in Den Haag veel aandacht gevraagd voor het rapport van KPMG inzake het voortzetten van de bedrijfsopvolgingsregeling, de zogenaamde BOR. Ik ben benieuwd welke rol dit rapport aan de Haagsche coalitietafel zal spelen.

De BOR is van grote waarde voor de continuïteit van familiebedrijven. De doelstelling van de regeling is om continuïteitsproblemen bij familieondernemingen te voorkomen bij de opvolging door een volgende generatie. Zonder toepassing van de BOR leidt het schenken of vererven van aandelen namelijk tot een heffing van twee belastingen: inkomsten- en erfbelasting. Hierdoor ontstaat een grote belastingschuld die de continuïteit van het familiebedrijf in sterke mate onder druk kan zetten.

Bij het behartigen van belangen is timing essentieel. Veel organisaties proberen nu, tijdens de kabinetsformatie, op de agenda van de politiek te komen. Naast timing is consistentie cruciaal. Laat niet alleen van je horen als je iets wilt, want dan loop je het risico dat je geloofwaardigheid bij politieke stakeholders onder druk komt te staan. Familiebedrijven zijn maatschappelijk extreem relevant. Het is belangrijk om dit consistent aan te tonen, met data, woorden en beelden, verpakt in verhalen.

Gelijk speelveld voor familiebedrijven

Familiebedrijven zijn van grote waarde voor de samenleving en passen in de huidige tijdsgeest, waarin de wereld schreeuwt om authenticiteit. Zij gaan niet voor pure winstmaximalisatie maar voor duurzame groei op de lange termijn. Familiebedrijven zijn waardegedreven en leveren grote maatschappelijke bijdragen, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie. Beursgenoteerde bedrijven staan onder druk vanwege affaires zoals die van de dividendbelasting. Er heest een terechte maatschappelijke discussie of er sprake is van een gelijk speelveld. Worden familiebedrijven door de overheden hetzelfde behandeld als beursgenoteerde bedrijven?

En er is nu momentum voor familiebedrijven. Dit uit zich onder meer in de toenemende aandacht van de media. Een voorbeeld hiervan is het televisieprogramma ‘De Opvolgers’. Ook zijn er verschillende redacties die speciale edities wijden aan familiebedrijven, zoals die van Quote en Elsevier. Daarnaast heeft Hilde Palland – Mulder (CDA Tweede Kamerlid) vorig jaar een sterk familiebedrijvenplan gepubliceerd.

Communicatie, reputatie en aandacht

Maak gebruik van dit momentum. Een consistente aanpak helpt om de belangen van familiebedrijven bovenop de hoge stapel van de politiek te krijgen. Naast belangenorganisaties kunnen individuele familiebedrijven hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Investeer in communicatie, werk aan je reputatie en geef structureel aandacht aan je stakeholders. Want ook hiervoor geldt, om met een slogan van een bekend Zweeds familiebedrijf af te sluiten: ‘aandacht maakt alles beter’.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief