Hoe beleg je duurzaamheid binnen je organisatie?

Duurzaamheid staat als thema hoog op de directieagenda’s. Vooral corporate bedrijven hebben duurzaamheid tot speerpunt gemaakt, wat blijkt uit de aandacht die dit thema krijgt in de jaarverslagen. Hoewel continuïteit en daarmee duurzaamheid bij uitstek horen bij het familiebedrijf, lijken veel familiebedrijven te worstelen met het formuleren van een visie en beleid op dit vlak. Er zijn uiteraard organisaties die duurzaamheid wél een heldere plek hebben gegeven in hun strategie en plannen. Echter, voor veel familiebedrijven is het nog de vraag hoe ze hun sustainable roadmap concreet binnen het bedrijf kunnen vormgeven, hoe ze echte impact kunnen maken en hoe ze dit kunnen aanpakken in en met de organisatie. Dirk-Harm Eijssen, medeoprichter en partner van Gwynt, gaat daar in deze bijdrage verder op in.

Van armoedebestrijding tot klimaatverandering en van educatie tot gezondheid: het thema ‘duurzaamheid’ kent vele gezichten. Nationaal en internationaal zijn er allerlei richtlijnen en akkoorden m.b.t. duurzaamheid opgesteld. Zo is er op Europees niveau de European Union Green Deal (EGD), en beschikken we in Nederland over het Klimaatakkoord.

Onder deze grotere initiatieven en programma’s zitten weer specifieke richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan de EU Code of Conduct on Responsible Food Business and Marketing Practices, of de initiatieven rondom de circulaire maakindustrie. Handvatten genoeg, maar hoe zie je door het bos de bomen nog en creëer je je eigen duurzaamheidsagenda?

Pick your battles

Op 8 december jl. gingen we tijdens de vijfde editie van Gamechangerz in Food – een platform van Gwynt en onderzoeksbureau GfK – in op de vraag: ‘Hoe realiseer je sustainable impact?’

Immers: er zijn wel allemaal richtlijnen, akkoorden en initiatieven, maar dat betekent niet dat organisaties ook direct met duurzaamheid aan de slag gaan. Niet omdat ze het niet wíllen, maar vaak omdat ze niet weten waar te beginnen.

Hoe je impact realiseert? Onze conclusie, kort door de bocht: ‘pick your battles’. Bepaal op welke thema’s je écht impact kunt maken voor je belangrijkste stakeholders, om van daaruit concreet verbeterpotentieel te identificeren, organiseren en monitoren. Het aantal onderwerpen waarop je je als organisatie focust is hiermee een stuk beperkter, maar de impact is wel significant groter.

Drie categorieën van complexiteit

Maar goed, met wélke initiatieven kun je als bedrijf dan concreet aan de slag? De onderstaande drie categorieën van complexiteit kunnen je helpen bij het maken van belangrijke keuzes:

 1. Realiseerbaar binnen de eigen onderneming. Wat kunnen we als bedrijf zelf oppakken? We kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak laten plaatsen, of alleen lokaal grondstoffen sourcen.
 2. Realiseerbaar door samenwerking in de keten. Door bijvoorbeeld de goederenstromen te optimaliseren, of door gezamenlijk de biodiversiteit als uitgangspunt te nemen.
 3. Realiseerbaar door aanpassingen van het systeem. Dit gaat in samenwerking met sectorgenoten, kennisinstituten, overheden en belangenorganisaties. Denk aan het ontwikkelen van een nieuwe duurzaamheidsstandaarden rondom bijvoorbeeld verpakkingen.

Industrie al volop met duurzaamheid bezig

Uit onderzoek dat wij het afgelopen half jaar hebben uitgevoerd, onder zestien internationale voedingsmiddelenbedrijven en grote Nederlandse producenten, blijkt dat de voedingsmiddelenindustrie op allerlei vlakken al ontzettend druk bezig is met het thema duurzaamheid.

Ze steken veel tijd en energie in het opstellen van duurzaamheidsrapporten en hebben talloze kwalitatieve doelstellingen geformuleerd. Voor het reduceren van broeikasgassen, de transitie naar duurzame elektriciteit en bijvoorbeeld het verminderen van het eigen waterverbruik. Ook diversiteit – en dan met name de focus op gelijkheid tussen mannen en vrouwen op leidinggevende posities – kwam regelmatig terug in de gesprekken met de deelnemende partijen.

Hessing: verduurzaming op basis van 4 V’s

Tijdens ons Gamechangerz in Food-evenement nam het familiebedrijf Hessing, dat verse groente en fruit snijdt en verwerkt, als gastspreker het woord. Ze vertelden hoe zij hun duurzaamheidsbeleid vorm hebben gegeven.

Hessing is een 100% familiebedrijf, opgericht in 1969, met inmiddels 2.500 medewerkers in dienst. Er wordt momenteel gewerkt vanuit vijf locaties en daarnaast gebouwd aan een nieuwe locatie in Greenport Venlo. Het aantal vragen over duurzaamheid vanuit klanten van Hessing nam de laatste jaren toe, maar de kennis was nog aardig versnipperd binnen de organisatie.

De afgelopen twee jaar heeft Hessing dan ook haar MVO-beleid geconcretiseerd vanuit de centrale missie ‘brenger van gezondheid’, aan de hand van een viertal waarden (de 4 V’s):

 • verwaarden;
 • verpakken;
 • verwerken;
 • verbouwen.

Door een duidelijk stappenplan van inventarisatie, strategie, implementatie, communicatie en evaluatie is een structuur ontstaan. Een structuur die richting geeft aan verduurzaming én rekening houdt met de prioriteiten van klanten van Hessing.

Gwynt biedt een sustainable roadmap met impact

Wij zien dat veel (familie)bedrijven in de industrie nog worstelen met de diversiteit aan belangen, initiatieven en definities rondom het thema duurzaamheid. Dit vormt een bottleneck om écht impact te kunnen maken.

Wij helpen organisaties compleet bij het ontwikkelen en borgen van een sustainable roadmap. Dit door:

 • Gezamenlijk een passend framework voor verduurzaming te bepalen op basis van de familiewaarden en het langetermijnperspectief van de familie.
 • De belangen van het bedrijf en de stakeholders te inventariseren en te concretiseren.
 • Ontwikkelthema’s die ook feitelijk impact hebben te identificeren.
 • Focus en feitelijke doorbraken te realiseren en te borgen. Door eigenaarschap aan te brengen, de projectorganisatie in te richten, kpi’s en de monitoring daarop in te richten en guidelines op te stellen en – aan de hand daarvan – de communicatie te stroomlijnen.

Meer weten over onze aanpak, of concreet hulp nodig bij het vormgeven van een sustainable roadmap en/of het realiseren van sustainable impact? Neem dan gerust contact met ons op!

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief