Ten Doeschate Search: “Het is af en toe balanceren op een slap koord”

Ten Doeschate Search Frank ten Doeschate

Frank ten Doeschate is eigenaar van executive search bureau Ten Doeschate Search. Hij adviseert en begeleidt bedrijven in uiteenlopende sectoren. Het opvolgingsvraagstuk binnen familiebedrijven maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Discretie en vertrouwen vormen daarbij het fundament onder de samenwerking.

Ten Doeschate Search werkt samen met twee andere adviesbureaus. Samen vormen zij Nexcis, waar kennis en ervaring wordt gebundeld en gedeeld en ieder zijn netwerk openstelt voor de partners. Van concurrentie is geen sprake, omdat ze ieder een eigen focusgebied hebben. Zo richt Ten Doeschate Search zich op private ondernemingen en organisaties op het snijvlak van publiek en privaat. Besluitvorming rond benoemingen is een kwetsbaar proces. Daarom begeleidt Ten Doeschate de gehele procedure. Van voorgesprek tot werving en van sollicitatie tot evaluatie en integratie.

De juiste opvolger

Een belangrijke kwestie waar Ten Doeschate veel mee te maken heeft, is de vraag rond de opvolging in een familiebedrijf. Bijvoorbeeld wanneer een directeur wil weten of één van zijn kinderen geschikt is voor de opvolging. “Dat zijn natuurlijk zeer delicate vragen”, aldus Ten Doeschate. “Je hebt het nou eenmaal over iemands kind. Het is een proces waarbij je veel begrip moet hebben voor de situatie en een vertrouwensband moet opbouwen. Je moet het in alle eerlijkheid kunnen zeggen als blijkt dat de zoon of dochter er nog niet klaar voor is.” In dat geval luidt het advies om een directeur te zoeken, die de leiding tijdelijk overneemt en de zoon of dochter helpt in het ontwikkelen tot het juiste niveau, zodat hij of zij uiteindelijk het stokje kan overnemen. “Je hebt in die tijdelijke rollen vaak te maken met energieke seniors die geen behoefte meer hebben om zichzelf te bewijzen. Zij stralen een bepaalde rust uit naar de rest van het bedrijf en vormen geen bedreiging voor de volgende generatie. Ze zijn er immers maar tijdelijk.”

Stapje terug

Waar het vaak om spant, is de positie die de oud-directeur inneemt nadat iemand van buitenaf de leiding overneemt. “Daar zit een kritische succesfactor. Hoe moeilijk het ook is, de directeur-eigenaar moet ruimte bieden voor de opvolger.” De vraag is dan ook: stapt hij écht uit de onderneming en maakt hij zich onzichtbaar? Of blijft hij op de voorgrond, waardoor hij voor de medewerkers alsnog het vertrouwde boegbeeld blijft? Dat maakt het volgens Ten Doeschate veel lastiger voor de nieuwe persoon om de leiding te kunnen invullen zoals het zou moeten. Externe begeleiding kan daarbij de sleutel tot het succes zijn. Er moet als het ware een evenwicht worden gevonden in het geven van de vrijheid enerzijds en anderzijds het regelmatig betrekken van de oud-directeur. “Het is als balanceren op een slap koord, tussen autonoom beslissen of toch nog even het contact opzoeken met de voormalig directeur-eigenaar.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief