Van klassieke leasemaatschappij naar innovatieve mobiliteitspartner

Terberg Business Mobility René de Jong

De wereld moet duurzamer en dat heeft gevolgen voor de manier waarop we over mobiliteit denken. Terberg Business Mobility, een leasemaatschappij gericht op de zakelijke markt, wil hierin een voortrekkersrol spelen. Na een uitdagende fusie-periode is het bedrijf weer optimaal voorbereid op de toekomst. Met hun nieuwe leidende principe “Wij geven Nederland de ruimte” is de transitie van leaseaanbieder naar adviespartner voor mobiliteitsvraagstukken gestart.

Terberg Business Mobility is het zakelijke label van de Terberg Business Lease Group. Deze onderneming is begin 2019 ontstaan uit een fusie van twee familiebedrijven: Terberg Leasing, dochteronderneming van de Royal Terberg Group, en Business Lease Nederland, dochteronderneming van de Autobinck Group. Terberg Business Lease Group bestaat verder ook nog uit het private lease label Justlease.

“Met het samengaan van beide familiebedrijven wilden we onze positie in de markt verstevigen”, stelt René de Jong, General Manager van Terberg Business Mobility. “Dat is ook gelukt, onze portefeuille groeide, maar de fusie verliep niet zonder slag of stoot. Een fusie is altijd een ingrijpend proces, zeker omdat we druk bezig waren met onze ICT na een faillissement van een van onze IT-leveranciers. Opeens zaten we midden in een soort ‘perfect storm’ en dat heeft tijdelijk ook onze dienstverlening geraakt. Zowel klanten als medewerkers hebben hier last van gehad.”

Wij geven Nederland de ruimte

De onvoorziene IT-situatie bood ook kansen. De Jong: “Onze toekomstplannen zijn hierdoor in een stroomversnelling geraakt. In plaats van te kiezen voor een nieuwe softwareleverancier hebben we zelf een volledig nieuw IT-landschap laten ontwikkelen. Daarbij hebben we allerlei nieuwe functionaliteiten opgenomen die aansluiten bij de vele uitdagingen waar de mobiliteitsmarkt nú en in de toekomst voor staat. Voor ons bedrijf houdt dat in dat we van een klassieke leasemaatschappij steeds meer veranderen in een datagedreven organisatie.”

“Vanwege ons verbeterde IT-landschap en onze datamodellen kunnen we bedrijven steeds beter adviseren over mobiliteitsvraagstukken. Dat past ook goed bij ons nieuwe leidende principe “Wij geven Nederland de ruimte”. We onderstrepen het belang van goede mobiliteit, maar sluiten onze ogen niet voor de duurzame uitdagingen van deze tijd. Het is een zoektocht naar een nieuwe balans tussen duurzaamheid en bereikbaarheid enerzijds en economische groei en ondernemingsdrift anderzijds.”

Verduurzaming van mobiliteit

Terberg Business Mobility signaleert grote veranderingen op het gebied van mobiliteit. “De belangrijkste trend is natuurlijk de roep om verduurzaming”, zegt De Jong. “Een significant deel van de wereldwijde uitstoot van CO2 wordt veroorzaakt door mobiliteit en de urgentie om daar werk van te maken is groot. De overheid treft daarin ook steeds meer maatregelen. Enerzijds wordt er gesleuteld aan de fiscaliteit van auto’s, anderzijds ontwikkelt de overheid allerlei bepalingen om bijvoorbeeld brandstofauto’s te weren uit binnensteden. Dit alles wordt ingegeven door de technologische ontwikkeling van elektrisch rijden.”

“Niet alleen op het gebied van elektrische auto’s is de keuze steeds groter, ook andere vormen van e-mobiliteit nemen een vlucht. Denk aan de enorme populariteit van de e-bike in ons land, of de e-step in andere Europese landen. Elektrisch rijden zit nu natuurlijk enorm in de lift, maar wij volgen de ontwikkelingen van andere technologieën ook op de voet. Zo zijn we één van de ondertekenaars van het waterstofconvenant.”

Aantrekkelijk werkgeverschap

Naast elektrisch rijden zijn nog veel meer trends waarneembaar die ten grondslag liggen aan het duurzaamheidsvraagstuk. “Van bezit naar gebruik bijvoorbeeld”, vervolgt De Jong. “Met Justlease was Terberg Business Lease Group de eerste aanbieder van private lease en je ziet dat steeds meer consumenten hiervoor kiezen. Dan is er nog een relatie tussen de krapte op de arbeidsmarkt en het mobiliteitsvraagstuk. In hun zoektocht naar nieuwe medewerkers zetten werkgevers steeds vaker mobiliteit in. Bijvoorbeeld in de mate waarin ze thuiswerken faciliteren, maar ook door elektrische leaseauto’s aan te bieden of het beschikbaar stellen van deelauto’s of andere vormen van deelmobiliteit.”

“Voor medewerkers is het aantrekkelijk als hun werkgever met ze meedenkt over mobiliteit. Het kan zelfs het verschil betekenen tussen blijven of gaan. Daarnaast moeten werkgevers ook hun CO2-prestaties overleggen inclusief hun mobiliteit. Door al deze ontwikkelingen zul je als bedrijf mobiliteit steeds meer strategisch moeten benaderen. Je ziet daardoor dat mobiliteit niet langer exclusief op de agenda staat van de afdeling Facilitair maar ook een onderwerp van gesprek is in de boardrooms.”

Nieuwe scope Terberg Business Mobility

Het is volgens De Jong niet gek dat een bedrijf als Terberg Business Mobility de luiken opent. “We komen voort uit twee zeer ondernemende familiebedrijven die niet denken in kwartalen, maar in decennia. Met de bovengenoemde trends en ontwikkelingen in het achterhoofd is het voor ons duidelijk dat we ons moeten ontwikkelen tot een partner op het gebied van mobiliteit. Dat vraagt natuurlijk wel het één en ander van onze organisatie, zoals een veel bredere scope van producten en diensten en de eisen die we stellen aan onze IT-infrastructuur.”

“Met onze nieuwe zelf-ontwikkelde IT-systemen kunnen we datagedreven werken en veel sneller en flexibeler meebewegen met onze klanten. Van oudsher zijn we altijd een echt autobedrijf geweest waar mensen werken met passie voor auto’s, maar in de toekomst zullen we ook mensen aantrekken die kennis hebben van andere vormen van mobiliteit. Zodat we met onze klanten kunnen meedenken in mobiliteitsoplossingen in de breedste zin van het woord.”

Parkeernormen

Zijn er al concrete voorbeelden van mobiliteitsgerelateerde vragen uit de markt? De Jong: “Een stad als Amsterdam zal de komende jaren blijven groeien. Dat heeft ontegenzeggelijk gevolgen voor de mobiliteit. Zaken als bereikbaarheid en luchtkwaliteit spelen nu al een grote rol en je ziet dat men inzet op een autoluwe of zelfs autovrije binnenstad. Bovendien hoeven kopers van nieuwbouwwoningen in de grote steden al niet meer te rekenen op een parkeerplek. Steeds meer gemeenten verlagen hun parkeernorm van 1,0 parkeerplaats per woning naar bijvoorbeeld 0,2 parkeerplaatsen per woning. Dat betekent dus maximaal één auto per vijf woningen. Wij zijn nu met VvE’s in gesprek over de aanleg van faciliteiten om auto’s te delen.”

“Verder maken veel steden ook plannen voor brandstofauto-vrije-zones. Dat heeft gevolgen voor de mensen die daar wonen, maar ook voor de mensen die hun werk moeten doen in deze zones: de glazenwasser, de postbezorger, de loodgieter. Er zijn nog niet zo heel lang elektrische bestelbusjes beschikbaar, dus hoe weet je als ondernemer nou zeker dat zo’n busje qua eigenschappen zoals range of belaadbaarheid toereikend is? Wij gaan dan om tafel met zo’n ondernemer om te inventariseren wat zij nodig hebben en welke elektrische bestelbusjes daar het beste aan voldoen.”

Uit de comfortzone

Vooralsnog bestaat het leeuwendeel van de dienstverlening van Terberg Business Mobility uit het aanbieden van klassieke leasecontracten. Maar het kan nu snel gaan, voorspelt De Jong. “Linksom of rechtsom, er komen allerlei duurzame ontwikkelingen aan. Wij willen het gesprek aangaan met onze klanten over de uitdagingen die mobiliteit met zich meebrengt. Dat betekent dat zowel wijzelf als onze klanten uit onze comfortzone moeten stappen. Voor onze medewerkers bijvoorbeeld omdat ze een ander soort onderwerp bespreekbaar moeten maken bij hun contactpersoon. Deze contactpersoon moet op zijn of haar beurt ook weer andere disciplines aanhaken. Het is veelal nog onontgonnen gebied. Maar wij vinden het belangrijk dat onze klanten weten dat er de nodige wet- en regelgeving op hen afkomt en dat wij graag met ze meedenken over allerlei mobiliteitsoplossingen. En daarbinnen, hoe je mobiliteit bijvoorbeeld in kunt zetten als strategisch instrument.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief