Teruglopende brandstofverkoop treft familiebedrijven

 In Innovatie

De verkoop van brandstof loopt terug. Dit heeft directe gevolgen voor pompstations in grensstreken, waaronder veel familiebedrijven.

In augustus daalde de dieselomzet met 15 procent in vergelijking met 2013. Bij LPG was dit percentage zelfs 20 procent. Deze daling is waarschijnlijk het gevolg van eerder doorgevoerde accijnsverhogingen. Nederlanders woonachtig in de grensstreken zouden tanken in België en Duitsland verkiezen boven tanken in eigen land vanwege de lagere kosten over de grens.

Zorgen
Een steekproef uit februari onder 40 verschillende pompstations in de grensgebieden wees uit dat de pomphouders zich grote zorgen maken. Toentertijd zag een derde van de deelnemers zich genoodzaakt personeel te ontslaan. Een kwart dacht al failliet te zijn voor het begin van de zomer.
‘Als het tankstation niet rendabel is, zijn wij genoodzaakt ons 60 jaar oude familiebedrijf te sluiten. Over een half jaar is het echt voor velen te laat’, aldus een van de pomphouders.

Verband
Tegenover een daling in Nederland staat een stijging van de brandstofverkoop in Belgie en Duitsland. Dit contrast zou het gevolg kunnen zijn van de Nederlandse accijnsverhogingen op brandstoffen. Het terugdraaien van deze verhogingen zou volgens staatssecretaris Eric Wiebes de situatie van de pomphouders echter niet veranderen.

Eerder al getroffen
In 2013 werden 50 verschillende pompstations in de grensstreek gemonitord door belangenvereniging BETA. In het eerste kwartaal daalde de omzet bij deze stations gemiddeld met 20 procent. De voornaamste reden was de stijging van de tabaksprijzen. Consumenten wijken daardoor vaker uit naar buurlanden waar deze prijzen niet gestegen zijn.

Recommended Posts