Tips: studiekosten fiscaal vriendelijk bekostigen

Studiekosten fiscaal vriendelijk

Veel ouders dragen bij aan de opleiding van hun studerende kinderen. Ze betalen uit hun eigen inkomen of vermogen een bijdrage aan de studiekosten. Deze financiële ondersteuning is mogelijk een forse kostenpost. Zeker nu alles steeds duurder wordt, is het goed om je te realiseren dat dit fiscaal vriendelijker mogelijk is. Puck van de Vlasakker, Tax Consultant bij Crop accountants & adviseurs, legt uit.

Als DGA, of als werkgever met werknemers met studerende kinderen, kun je de BV een studietoelage laten betalen. En zo de studiekosten fiscaal vriendelijk bekostigen.

Het betreffende kind hoeft voor deze toelage géén werkzaamheden voor de bv te verrichten. Hij of zij wordt fiscaal werknemer van de BV en de studietoelage wordt als loon aangemerkt. De BV neemt het kind hierbij op in de salarisadministratie.

Is ‘het loon’, dus de bijdrage aan de studiekosten, voor het kind op jaarbasis maximaal € 7.795 (bedrag 2022)? En verzoekt het kind om het toepassen van de loonheffingskorting aan de BV? Dan is de in te houden loonheffing feitelijk € 0. Het loon voor het kind is voor de BV wel fiscaal aftrekbaar als kostenpost.

Let op: heeft het betreffende kind ook nog een bijbaan? Dan is het mogelijk dat er wél een bedrag aan inkomstenbelasting verschuldigd is.

Tip: de bv mag ook minder betalen dan € 7.795.

Het STAP-budget

Ook is het goed om te vermelden dat iedereen sinds dit jaar een beroep kan doen op het STAP-budget. Dit is een subsidieregeling van maximaal € 1.000.

Het STAP-budget is inzetbaar voor kinderen die voldoen aan de voorwaarden – dus bijvoorbeeld geen studiefinanciering ontvangen – maar ook voor werknemers die een studie volgen. Voor hen is het in beginsel niet langer mogelijk om studiekosten/scholingsuitgaven af te trekken bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Wanneer je scholing volgt die voldoet aan de voorwaarden kun je dit budget aanvragen.

Let op: het STAP-budget kun je alleen aanvragen als je géén recht hebt op studiefinanciering of een tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.

Tip: vraag het budget tijdig aan (er gelden deadlines en er is slechts een beperkt budget beschikbaar, waarbij geldt ‘op=op’).

Volgt een van je werknemers een kwalificerende opleiding? Dan kan hij of zij het STAP-budget aanvragen. Je kunt als werkgever besluiten om het bedrag dat resteert te vergoeden en zo het STAP-budget dus aan te vullen.

Kortom: heb je te maken met studiekosten? Vraag dan na bij je adviseur of dit wel op de fiscaal meest vriendelijke manier gebeurt!

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief