Tips voor familie-investeringen

Amsterdam – Familieleden kloppen vaak bij elkaar aan om aan een investering te komen voor hun start-up. Om dit in goede banen te leiden zonder dat de familieband er onder leidt, heeft private banker Merril Lynch een aantal tips opgesteld.

Businessplan
Wanneer je niet helemaal gelooft in het idee van het familielid, bedenk dan goed of het wel een zinvolle investering is. Bestudeer het businessplan zorgvuldig en bekijk of het zakelijk wat kan opleveren. Wanneer je geen vertrouwen hebt in de nieuwe onderneming, stap dan niet in als investeerder om zo problemen te voorkomen.

Werk samen
Het is goed om niet als ordinaire geldschieter te worden gezien, maar als zakelijk partner. Wees daarom niet alleen een investeerder op de achtergrond, maar bemoei je, mits gewenst door de ondernemer, ook met de zakelijke kant van de onderneming. Dit kan alleen maar helpen om een vliegende start te genereren voor de ondernemer.

Buitenstaander
Betrek een onafhankelijke buitenstaander bij de onderneming. Deze persoon heeft geen familiebanden met de ondernemer en kan de bedrijfsactiviteiten meer zakelijk benaderen. Deze buitenstaander kan bovendien, zonder emotionele banden, eventueel bemiddelen bij meningsverschillen.

Structuur
Zorg voor een duidelijk businessplan met daarin een goede rolverdeling zodat iedere betrokkene weet waar hij aan toe is. Leg de taken en verantwoordelijkheden van de investeerder en ondernemer vast zodat daar later geen onduidelijkheden over bestaan.

Imiteer een bank
Wanneer de investering een lening betreft, dan doe je er verstandig aan om de leningsvoorwaarden zwart op wit vast te leggen.

Investeringsmaximum
Start-ups krijgen vaak te maken met onvoorziene extra kosten. De ondernemer moet dan bedenken of hij extra moet investeren. Ga jij extra investeren? Hanteer voor jezelf een investeringsmaximum. Wanneer de onderneming een tweede kapitaalinjectie nodig heeft, kunt u tweetal dingen doen; een tweede keer investeren, tot aan het investeringsmaximum, of afscheid nemen als investeerder.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief