‘Tot op heden was er geen duidelijk overzicht over het MKB’

 In Innovatie

Duidelijke cijfers over de gezondheid van Nederlandse midden- en kleinbedrijven ontbraken tot nu toe. Hoe vaak het goed of (financieel) fout gaat met deze – veelal – familiebedrijven was niet altijd duidelijk. Tot nu via het online kennisplatform De Staat van het MKB.

Met het online kennisplaform ‘De staat van het MKB’ geeft initiatiefnemer Het Nederlandse Comité voor Ondernemerschap en Financiering, in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, MKB Nederland, het CBS en een netwerk van hoogleraren gericht op ondernemerschap (DARE) een duidelijk overzicht van de gang van zaken bij het MKB. Tot op heden was daar weinig duidelijkheid over. “Er ontbrak een goed overzicht van het welzijn van het MKB”, aldus Harold Goddijn, voorzitter van Het Nederlandse Comité van Ondernemerschap en Financiering. “En daar proberen we wat aan te doen.”

Knelpunten
“In 2014 heeft McKinsey op initiatief van het Comité onderzoek gedaan naar de staat van de Nederlandse midden- en kleinbedrijven”, zegt Goddijn. In dat onderzoek is onder andere gekeken naar knelpunten, hoe ze sneller kunnen groeien en hoe ze daarbij geholpen kunnen worden. “Daaruit bleek dat het verdraaid ingewikkeld is om inzicht te krijgen in hoe het met het MKB gaat. Kwantitatieve onderbouwing was lastig te vinden.”

De centrale vraag van dit onderzoek ging verder dan alleen hoe het gaat. “Er is gekeken naar wat de effecten van politieke beslissingen zijn, hoe het MKB omgaat met ziektewetgeving, hoe familiebedrijven bijvoorbeeld voor werkgelegenheid zorgen in Nederland en hoe het met hun winstgevendheid gaat.”

Familiebedrijven
Twee weken geleden is de eerste editie van De Staat van het MKB uitgegeven met allerlei statische gegevens, klik hier voor de website. Zo blijkt onder anderen dat 34 procent van de MKB-ondernemers vrouw is en alle MKB’ers samen 888 miljard aan omzet genereren. Dankzij het kennisplatform is er meer over het welzijn van het MKB te zeggen: “Je ziet dat het MKB zich makkelijker aanpast aan de snelgroeiende economie. Doordat het goed gaat met de Nederlandse economie krijgen bijvoorbeeld familiebedrijven meer ruimte om te investeren.”

Het idee is dat de website up-to-date wordt gehouden met nieuwe cijfers en inzichten zodra die beschikbaar komen. Daarnaast komt er elk jaar een overzicht met cijfers over het afgelopen jaar: “Daardoor kunnen we trends signaleren en zorgen dat we dit deel van het bedrijfsleven niet missen in cijfers.” De Staat van het MKB zou men kunnen zien als een jaarverslag van het Nederlandse MKB. Er is tot op heden nog geen afzonderlijk overzicht voor alleen de Nederlandse familiebedrijven, maar wat niet is kan nog komen: “In de toekomst zouden we een aparte categorie kunnen maken voor alleen familiebedrijven in Nederland. Het zou mooi zijn als we voor deze groep bedrijven betrouwbare statistische gegevens kunnen verzamelen. Wanneer we de gegevens duidelijk weergeven krijgen we een uniek overzicht.”

Recommended Posts