Trends in de Nederlandse agri-food sector

 In Innovatie

De Nederlandse agri-food sector, waaronder veel familiebedrijven, is goed voor twintig procent van het totale exportwaarde van Nederland. Daarmee is Nederland, na Amerika, het grootste transportland voor groente en fruit.

De grote marktsector agri-food brengt kansen en uitdagingen met zich mee. Recruitmentbureau SIRE Life Sciences heeft onderzoek gedaan naar de trends binnen de Nederlandse agri-food sector, die verantwoordelijk is voor ruim 52 miljard euro van het Bruto Nationaal Product (BNP).

Kennis
Een van de megatrends is dat kennis toegankelijker wordt in de Nederlandse economie. Er wordt voor twee miljard euro geïnvesteerd in Research & Development (R&D). Daarbij ligt de nadruk op open innovatie, waardoor bedrijven meer kennis met elkaar delen. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in het aantal innovatieve startende ondernemingen in Nederland. Men is meer bereid om zijn of haar kennis te delen.

Daarnaast behoort Nederland tot de top vier landen met de meest hoogopgeleiden. Jong en ondernemend talent wordt in Nederland aangetrokken door aansluiting met het bedrijfsleven en het opnemen van verschillende facetten waarbij techniek om de hoek komt kijken. Doordat techniek bijvoorbeeld verworven zit door veel Hbo-opleidingen, zijn er veel hoogopgeleiden in Nederland te vinden.

Wet- en regelgeving
De afgelopen jaar werkten zowel de Europese als de Nederlandse overheid aan een gunstig werkklimaat waarbij innoveren haalbaar is. Zo werd er in september de Nationale Financieringswijzer voor het MKB gelanceerd door minister Kamp van Economische Zaken. Het is daarnaast belangrijk dat de overheid bezig blijft met het optimaliseren van wet- en regelgeving rondom innovatie. Zo blijft het bijvoorbeeld mogelijk om producten te testen zodat nieuwe, innovatieve producten tot de markt kunnen toetreden.

 

Recommended Posts