TVL: VNO-NCW en MKB-Nederland komen op voor familiebedrijven

TVL

In een brief aan de Tweede Kamer vragen werkgeversorganisatie VNO-NCW en belangenvereniging MKB-Nederland om meer ondersteuning voor het grote mkb én familiebedrijven. Voor velen is een ruimere compensatie in de vaste lasten (TVL) noodzakelijk. Om zo faillissementen en fors snijden in de werkgelegenheid te voorkomen, zo valt te lezen.

Hoewel het Nederlandse kabinet de handrem langzaam maar zeker weer van de samenleving afhaalt, betekent dit niet dat het bedrijfsleven weer terug kan naar ‘normaal’. Sterker nog: de verwachting is dat de coronacrisis gaat uitmonden in een recessie die ‘sinds de Tweede Wereldoorlog niet is voorgekomen’, omschrijven MKB-Nederland en VNO-NCW de huidige en toekomstige situatie. Het steunpakket voor ondernemingen die zijn geraakt door de gevolgen van de corona-uitbraak is verlengd. Echter, de voorwaarden zijn wel gewijzigd.

Zo is de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) verlengd. Ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen leiden echter niet meer tot een lagere tegemoetkoming. Ook is er een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) voor het mkb in het leven geroepen. Een tegemoetkoming van maximaal 20.000 euro, voor mkb’ers met een omzetderving van minimaal dertig procent. Deze TVL is er voor de ondernemingen die eerder ook voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen (eenmalig 4.000 euro).

In de brief die werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland recentelijk richting de Tweede Kamer stuurden, staat de TVL centraal. Die regeling is alleen geschikt voor het kleine mkb. De grotere midden- en kleinbedrijven (veelal familiebedrijven), die in veel gevallen ook niet in aanmerking kwamen voor financiële ondersteuning vanuit de TOGS, vallen nu opnieuw buiten de boot.

TVL de facto onvoldoende

Voor het grotere mkb dat, aan de hand van de benodigde SBI codes, wél in aanmerking kwam voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten, is de voorgestelde 20.000 euro voor de komende drie maanden bij lange na niet voldoende. In een berekening laten VNO-NCW en MKB-Nederland zien waarom. Zo zou een horecabedrijf met zo’n twintig medewerkers met de genoemde 20.000 euro slechts zestien procent van de vaste lasten kunnen betalen. In het geval van een bungalowpark betreft dit slechts acht procent. Attractieparken kunnen hiermee maar twee procent van de vaste lasten bekostigen.

MKB-Nederland en VNO-NCW voorspellen dat, met de huidige TVL, veel ondernemingen tijdens de ‘opening up’-fase alsnog om zullen vallen. Dit omdat de compensatie vanuit de overheid niet adequaat is. ‘Onze conclusie is dat – indien de vaste lastencompensatie er alleen in de voorgestelde generieke ‘gecapte’ vorm komt- veel midden- en grotere bedrijven (veelal familiebedrijven) buiten de boot zullen vallen en vaak niet anders dan kunnen overgaan tot (substantieel) ontslag’, valt te lezen in de brief van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Ruimhartiger compenseren

Beide partijen stellen voor om een ‘specifiek arrangement (‘luik’) voor gesloten sectoren en hun afhankelijke toeleveranciers’ in te stellen. Waarbij een omzetderving van meer dan dertig procent ook tot een ruimere compensatie lijdt. Op die manier is de TVL ook voor het grote mkb en familiebedrijven effectief. En kunnen ontslagen en faillissementen verder worden voorkomen.

Welke sectoren hiervoor in aanmerking moeten komen, is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland eenvoudig vast te stellen. De overheid weet immers precies welke branches er door haar toedoen moesten sluiten of volledig stilvielen als gevolg van de maatregelen (lees: de reisbranche).

Beide partijen roepen de Tweede Kamer op om het kabinet te verzoeken de grotendeels gesloten sectoren op deze manier ruimer te compenseren. Hierbij wordt verwezen naar de motie die Klaas Dijkhoff (VVD) en Rob Jetten (D66) eerder indienden, over duidelijkheid omtrent aanvullingen op het lopende steunpakket.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief