Twee internationale onderzoeken onder familiebedrijven

Familiebedrijven zijn steeds vaker het onderwerp van gesprek. Dit blijkt ook uit het feit dat er eind mei twee internationale onderzoeken met betrekking tot familiebedrijven zijn gepresenteerd. Allereerst een onderzoek van Deloitte onder de volgende generatie dga’s van familiebedrijven in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Zij interviewde 268 erfopvolgers over hun kijk op disruptie binnen familiebedrijven. Ten tweede was er Ernst & Young, met onderzoek samen met de universiteit van Sankt Gallen naar de erfbelasting voor familiebedrijven in 69 verschillende landen.

Onderzoek Deloitte: disrupties in de markt

Deloitte onderzocht hoe de volgende generatie dacht over specifieke uitdagingen als opvolging, groei, strategie en de snelheid waarmee markten veranderen. De erfopvolgers verwachten de komende twee tot drie jaar stormachtige tijden. Bijna de helft (47%) denkt dat hun bedrijf te maken krijgt met disruptie. Ruim een kwart (27%) voorziet dat ze marktaandeel verliezen aan concurrenten. De grootste ontwrichtende factor blijkt niet buiten, maar binnen het familiebedrijf zelf te zitten.

Toekomstige leiders hebben duidelijk beeld

De volgende generatie leiders van familiebedrijven denkt goed voorbereid te zijn om te kunnen anticiperen op disruptie. Uit het onderzoek blijkt dat ze een duidelijk beeld denken te hebben van de richting waarin hun industrie zich beweegt en dat zij de aard van ontwrichtende veranderingen in de markt en hun bedrijf begrijpen. Wel geven ze aan dat ze te maken hebben met twee grote beperkingen. Ten eerste draait de structuur van het leiderschap te veel om de familie. Ten tweede denken de erfopvolgers dat het huidige personeel de kennis en de vaardigheden mist om optimaal te presteren in omstandigheden van disruptie. Ze denken dat de 17 procent de competenties niet heeft en dat  35 procent slechts gedeeltelijk over de juiste vaardigheden beschikt.

Ernst & Young: belasting erfopvolging

De erfbelasting is in Nederland relatief hoog in vergelijking tot andere landen. In Nederland is het nominale tarief 40 procent en effectief betalen kinderen die een familiebedrijf overnemen (afhankelijk van de waarde) circa 3,4 procent aan erfbelasting. Met uitzondering van België is het tarief in omliggende landen veel lager. Volgens Ernst & Young is er een verband tussen de ondernemingsactiviteiten in een land en lage belastingtarieven. Dit zou betekenen dat in de ondernemingsprikkel voor familiebedrijven in Nederland minder hoog is. Toch kent Nederland relatief veel grote familiebedrijven, waarvan er twaalf in de wereldwijde top 500 staan. Alleen Canada (13), Mexico (14), China (16) en de VS (126) doen het beter.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief